ສາມາດຊື້ສິນຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້ທີ່ນີ້

Shop your grocery here on our website

ສັ່ງຊື້, ກຳນົດເວລາ, ພວກເຮົາສົ່ງເຖິງປະຕູ

Shop, Schedule & Get Delivered

ມີໝາກໄມ້ຫຼາຍຊະນິດຕາມລະດູການ

Seasonal fruits

NOTE:

ຖ້າຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານໃນວັນເສົາຫລືວັນອາທິດ, ກະລຸນາສັ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານພາຍໃນວັນສຸກ.

ຄ່າຂົນສົ່ງ

ສົ່ງມື້ຕໍ່ມາ ຫຼື  ສົ່ງໃນມື້ທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຄ່າຂົນສົ່ງພຽງແຕ່ 20.000 Kip

ສົ່ງພາຍໃນມື້ທີ່ສັ່ງ  ຄ່າຂົນສົ່ງ 50.000 Kip

If you would like to have your groceries delivered on Saturday or Sunday, please place your order latest on Friday.

Standard Shipping for NEXT DAY or on SPECIFIC DATE only 20.000 Kip

Express Shipping on SAME DAY 50.000 Kip

**PS  ກ້ວຍນຳ້ຫວ້າ (ຫວີ) Local Cultivated banana
**PS ກ້ວຍນຳ້ຫວ້າ (ຫວີ) Local Cultivated banana
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
**PS ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫມາກກ້ວຍສຸກຂຽວ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
**PS ຫມາກກ້ວຍສຸກຂຽວ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫມາກຫຸ່ງສຸກ (ຕໍ່ກິໂລ) Ripe Papaya ( per kilo )
**PS ຫມາກຫຸ່ງສຸກ (ຕໍ່ກິໂລ) Ripe Papaya ( per kilo )
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຫມູບົດ Pork Grounded
LAO FRESH MEAT ຫມູບົດ Pork Grounded
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭50,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຂາໂຕ້ຫມູ Pork Leg
LAO FRESH MEAT ຂາໂຕ້ຫມູ Pork Leg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭44,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT  Pork loin boneless skinless
LAO FRESH MEAT Pork loin boneless skinless
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭56,000
ເບິ່ງ View

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ລະບຸມື້ໃຫ້ສົ່ງ, ເຄື່ອງທີ່ທ່ານສັ່ງຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານໃນມື້ຕໍ່ມາ.

ສີຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າຕ່າງໆ ບາງອັນອາດຈະບໍ່ຄືກັນກັບຮູບທີ່ຢູ່ໃນເວບໄຊ້.

Note: If you haven´t select a specific delivery date, your order will be delivered on the next day.

Disclaimer : Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image

ປາໄຂ່ (ແພັກ 500g) Shishamo (egg fish) (pack 500g)
ປາໄຂ່ (ແພັກ 500g) Shishamo (egg fish) (pack 500g)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
MILK FISH (WHOLE-Body  Frozen) price per Kg
MILK FISH (WHOLE-Body Frozen) price per Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭68,000
ເບິ່ງ View
ປາສາບະນໍເວ (ກກ) Atlantic Mackerel per kg
ປາສາບະນໍເວ (ກກ) Atlantic Mackerel per kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭42,000
ເບິ່ງ View
Rimping Fresh cow milk 100% 200ml
Rimping Fresh cow milk 100% 200ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
Cowhead ນົມສົດ Cowhead UHT Pure Milk 1 L
Cowhead ນົມສົດ Cowhead UHT Pure Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
Cowhead ນົມສົດໄຂມັນຕ່ຳ Cowhead UHT Pure Lite Milk 1 L
Cowhead ນົມສົດໄຂມັນຕ່ຳ Cowhead UHT Pure Lite Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
ຄຣີມ RICH GOLD LABEL NON-DAIRY TOPPING 1 LTR
ຄຣີມ RICH GOLD LABEL NON-DAIRY TOPPING 1 LTR
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭54,000
ເບິ່ງ View
Ciabatta Loaf 1 pcs
Ciabatta Loaf 1 pcs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
Whole Wheat English Muffin 4 pcs
Whole Wheat English Muffin 4 pcs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭29,000
ເບິ່ງ View
Premium Multigrain Sliced 1 pcs
Premium Multigrain Sliced 1 pcs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭29,000
ເບິ່ງ View
AMERICAN STYLE HAMBURGER BUNS 6 pcs
AMERICAN STYLE HAMBURGER BUNS 6 pcs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭21,000
ເບິ່ງ View

NOTE:

ຖ້າຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານໃນວັນເສົາຫລືວັນອາທິດ, ກະລຸນາສັ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານພາຍໃນວັນສຸກ.

If you would like to have your groceries delivered on Saturday or Sunday, please place your order latest on Friday.

Download our APP for FREE.

Download our App for FREE. Faster access.

Scan the QR CODE, follow the instruction and you are ready to go.

 

( OUR APP IS ONLY AVAILABLE ON OUR WEBSITE )

ເວລາສົ່ງສິນຄ້າ

ວັນຈັນ - ວັນອາທິດ  (10 ໂມງເຊົ້າ -  8 ໂມງແລງ)

ພວກເຮົາສົ່ງໃນເຂດ 4 ຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂອບເຂດ: ສີໄຄ, ດົງໂດກ, ຈີນາຍໂມ້, ດອນກອຍ  ດົງຈອງ).

20.000 Kip ຕໍ່ການສົ່ງສິນຄ້າໜຶ່ງຄັ້ງ

DELIVERY HOURS

Monday -Sunday (10 am - 8 pm)  

We deliver to Sikhai, Dong Dok, Jinaimo, Don Koi and Dongchong area.

20.000 Kip per Delivery.

Testimonials

ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເກີດຂື້ນໃນບ້ານເຮົາ

Tatum Counting Stars

very very convenient! and how the delivery man handled the products with care is remarkable! definitely will use their services more in the future.👍👍👍👍👍

John Michael de Guzman

Great service shout out!

I just used Shopping-d for the first time today and I was really impressed. The website is fairly easy to navigate and all the products I selected today were competitively priced. I ordered organic veggies but the staff called me shortly after I placed my order to advise the organic market wasn´t open and they offered me delivery of those products tomorrow instead. I opted for regular veggies and they arrived 3 hours after I ordered. All the products was good quality, no bruising. All kept on ice so they stayed fresh. I´m seriously impressed. 50,000 kip delivery fee for same day or 20,000 kip for next day. Driving my own car out to the market would cost me more money and time than that! Definitely going to order again next time!

Xiophong Lee
Back to the top