ພວກເຮົາຊື້ສໍາລັບທ່ານແລະສົ່ງ

We shop and deliver

ຊື້, ກໍານົດເວລາ, ສົ່ງໄປທີ່ປະຕູ

Shop, Schedule & Get Delivered

ການຈັດສົ່ງເຖິງປະຕູ

To Door Delivery

ທ່ານຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍຢູ່ທີ່ນີ້

Shop your grocery here

NOTE:

ຖ້າຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານໃນວັນເສົາຫລືວັນອາທິດ, ກະລຸນາສັ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານພາຍໃນວັນສຸກ.

ຄ່າຂົນສົ່ງ

ສົ່ງມື້ຕໍ່ມາ ຫຼື  ສົ່ງໃນມື້ທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຄ່າຂົນສົ່ງພຽງແຕ່ 20.000 Kip

ສົ່ງພາຍໃນມື້ທີ່ສັ່ງ  ຄ່າຂົນສົ່ງ 50.000 Kip

If you would like to have your groceries delivered on Saturday or Sunday, please place your order latest on Friday.

Standard Shipping for NEXT DAY or on SPECIFIC DATE only 20.000 Kip

Express Shipping on SAME DAY 50.000 Kip

ເວລາສົ່ງສິນຄ້າ

ວັນຈັນ - ວັນອາທິດ  (10 ໂມງເຊົ້າ -  8 ໂມງແລງ)

ພວກເຮົາສົ່ງໃນເຂດ 4 ຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂອບເຂດ: ສີໄຄ, ດົງໂດກ, ຈີນາຍໂມ້, ດອນກອຍ  ດົງຈອງ).

20.000 Kip ຕໍ່ການສົ່ງສິນຄ້າໜຶ່ງຄັ້ງ

DELIVERY HOURS

Monday -Sunday (10 am - 8 pm)  

We deliver to Sikhai, Dong Dok, Jinaimo, Don Koi and Dongchong area.

20.000 Kip per Delivery.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ລະບຸມື້ໃຫ້ສົ່ງ, ເຄື່ອງທີ່ທ່ານສັ່ງຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານໃນມື້ຕໍ່ມາ.

ສີຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າຕ່າງໆ ບາງອັນອາດຈະບໍ່ຄືກັນກັບຮູບທີ່ຢູ່ໃນເວບໄຊ້.

Note: If you haven´t select a specific delivery date, your order will be delivered on the next day.

Disclaimer : Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image

NOTE:

ຖ້າຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ທ່ານໃນວັນເສົາຫລືວັນອາທິດ, ກະລຸນາສັ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານພາຍໃນວັນສຸກ.

If you would like to have your groceries delivered on Saturday or Sunday, please place your order latest on Friday.

Download our APP for FREE.

Download our App for FREE. Faster access.

Scan the QR CODE, follow the instruction and you are ready to go.

 

( OUR APP IS ONLY AVAILABLE ON OUR WEBSITE )