ຫົວເຣດືດ radish (per kg)
ຫົວເຣດືດ radish (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ຫົວກະຫຼົດ carrot  (per kg)
ຫົວກະຫຼົດ carrot (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭18,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດແກ້ວ Iceberg lettuce (per kilo)
ຜັກກາດແກ້ວ Iceberg lettuce (per kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຕັ້ງໂອ Tong ho chai (per kg)
ຜັກຕັ້ງໂອ Tong ho chai (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
**PS ຫມາກກ້ວຍ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກກ້ວຍສຸກຂຽວ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
**PS ຫມາກກ້ວຍສຸກຂຽວ (ຕໍ່ຫວີ) Local Banana (per hand)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກອາໂວກາໂດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Avocado ( from 0.5 kilo )
**PS ຫມາກອາໂວກາໂດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Avocado ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກເຊີລີ້ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Nashi Pear ( from 0.5 kilo )
**PS ຫມາກເຊີລີ້ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Nashi Pear ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ລະບຸມື້ໃຫ້ສົ່ງ, ເຄື່ອງທີ່ທ່ານສັ່ງຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານໃນມື້ຕໍ່ມາ.

ສີຕົວຈິງຂອງສິນຄ້າຕ່າງໆ ບາງອັນອາດຈະບໍ່ຄືກັນກັບຮູບທີ່ຢູ່ໃນເວບໄຊ້.

Note: If you haven´t select a specific delivery date, your order will be delivered on the next day.

Disclaimer : Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image

**PS ໝາກເຜັດແດງໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Red Paprika (From 0,5 kilo)
**PS ໝາກເຜັດແດງໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Red Paprika (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກເຜັດຂຽວໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ)Green Paprika (From 0,5 kilo)
**PS ໝາກເຜັດຂຽວໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ)Green Paprika (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກເຜັດໃຫຍ່ສີເຫຼືອງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Yellow Paprika ( from 0.5 kilo )
**PS ໝາກເຜັດໃຫຍ່ສີເຫຼືອງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Yellow Paprika ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫມາກອາໂວກາໂດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Avocado ( from 0.5 kilo )
**PS ຫມາກອາໂວກາໂດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Avocado ( from 0.5 kilo )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫອມຫົວໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Big Onion (From 0,5 kilo)
**PS ຫອມຫົວໃຫຍ່ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Big Onion (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
**PS ຫົວກະຫຼົດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Carrots (From 0,5 kilo)
**PS ຫົວກະຫຼົດ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Carrots (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭6,000
ເບິ່ງ View
**PS ມັນຝຣັ່ງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Potatoes  (From 0,5 kilo)
**PS ມັນຝຣັ່ງ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Potatoes (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຫົມຝຮັ່ງ Spinach (from 0.5 kg)
ຜັກຫົມຝຮັ່ງ Spinach (from 0.5 kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
** PS ໝາກຊູ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Chayote squash (From 0,5 kilo)
** PS ໝາກຊູ (ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ) Chayote squash (From 0,5 kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນເອິກໄກ່ BETAGRO Chicken Boneless Breast Meat Butterfly 	1 kg (Frozen)
ຊີ້ນເອິກໄກ່ BETAGRO Chicken Boneless Breast Meat Butterfly 1 kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭28,000
ເບິ່ງ View
ສັນໃນໝູ BETAGRO Pork Chop 1 kg
ສັນໃນໝູ BETAGRO Pork Chop 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭65,000
ເບິ່ງ View
ສັນນອກໝູສະໄລ້ BETAGRO Pork Lion A 14 Slice 1 kg
ສັນນອກໝູສະໄລ້ BETAGRO Pork Lion A 14 Slice 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
ສັນຄໍໝູສະໄລ້ BETAGRO Pork Neck Slice 1 kg
ສັນຄໍໝູສະໄລ້ BETAGRO Pork Neck Slice 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View

< Android App ---- iOS App >

For faster access to our online store, simply scan the QR code.

It´s absolutely for FREE.

ເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເລືອກຊື້ສິນຄ້າຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າຂອງພວເຮົາ, ພຽງແຕ່ສະແກນ QR Code ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດແອັບ.

ດາວໂຫຼດຟຣີ!!

dutch mill pasteurized milk plain 2L ດັສມິວລົດຈືດ 2ລິດ
dutch mill pasteurized milk plain 2L ດັສມິວລົດຈືດ 2ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
Meiji Low Fat Pasteurized Milk 2,000 mL ເມຈິໄຂມັນຕ່ຳ 2ລິດ
Meiji Low Fat Pasteurized Milk 2,000 mL ເມຈິໄຂມັນຕ່ຳ 2ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
Meiji Pasteurized Milk Plain 2L ເມຈິລົດຈືດ 2ລິດ
Meiji Pasteurized Milk Plain 2L ເມຈິລົດຈືດ 2ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
ນົມງົວສົດ Meji Pasteurized 100% Fresh Cow’s Milk 2Ltr
ນົມງົວສົດ Meji Pasteurized 100% Fresh Cow’s Milk 2Ltr
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭33,000
ເບິ່ງ View

ຄຳຮັບຮອງຈາກລູກຄ້າ/Testimonials

Shopping-D supermarket always comes to save the day for last minute grocery shopping! They always pick the best produce - fruits and veggies are always delicious, ripe, crisp... Mr. Kham, the delivery man is always kind and pleasant! Communication with the owner/customer service is constant - remembers his returning customers :) Shopping-D will always follow up with you and make sure you are happy with the products and service. Highly, highly, highly recommended.

April Park

ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເກີດຂື້ນໃນບ້ານເຮົາ

Tatum Counting Stars

very very convenient! and how the delivery man handled the products with care is remarkable! definitely will use their services more in the future.👍👍👍👍👍

John Michael de Guzman

Great service shout out!

I just used Shopping-d for the first time today and I was really impressed. The website is fairly easy to navigate and all the products I selected today were competitively priced. I ordered organic veggies but the staff called me shortly after I placed my order to advise the organic market wasn´t open and they offered me delivery of those products tomorrow instead. I opted for regular veggies and they arrived 3 hours after I ordered. All the products was good quality, no bruising. All kept on ice so they stayed fresh. I´m seriously impressed. 50,000 kip delivery fee for same day or 20,000 kip for next day. Driving my own car out to the market would cost me more money and time than that! Definitely going to order again next time!

Xiophong Lee

A great experience from start to finish. The staff were great and ordering was easy. I like the electric delivery vehicle. My frozen food arrived frozen and my fresh order was fresh and great quality. I'll be ordering againg

Jonika P.
LMC Elephant Express
LMC Elephant Express
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC Kona peaberry
LMC Kona peaberry
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭50,000
ເບິ່ງ View
LMC Mekong Rising
LMC Mekong Rising
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭45,000
ເບິ່ງ View
LMC mocha
LMC mocha
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭40,000
ເບິ່ງ View

VINA MAIPO VITRAL RESERVE SYRAH, 750 ml 2015
VINA MAIPO VITRAL RESERVE SYRAH, 750 ml 2015
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭132,000
ເບິ່ງ View
VINA MAIPO MERLOT, 750 ml 2016
VINA MAIPO MERLOT, 750 ml 2016
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭98,000
ເບິ່ງ View
VINA MAIPO CABERNET SAUVIGNON, 750 ml 2016
VINA MAIPO CABERNET SAUVIGNON, 750 ml 2016
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭98,000
ເບິ່ງ View
VINA MAIPO CARMENERE 750 ml 2016
VINA MAIPO CARMENERE 750 ml 2016
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭98,000
ເບິ່ງ View
ອາຫານໝາເພັດດີກີ Pedigree (puppy) 480g
ອາຫານໝາເພັດດີກີ Pedigree (puppy) 480g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
ອາຫານໝາເພັດດີກີ Pedigree (Small breed) 480g
ອາຫານໝາເພັດດີກີ Pedigree (Small breed) 480g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
ອາຫານໝາເພັດດີກີ Pedigree (Small breed) 1.5kg
ອາຫານໝາເພັດດີກີ Pedigree (Small breed) 1.5kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭44,000
ເບິ່ງ View
ອາຫານໝາເພັດດີກີ Pedigree (Adult) 1.5kg
ອາຫານໝາເພັດດີກີ Pedigree (Adult) 1.5kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭44,000
ເບິ່ງ View
Veal stew (Blanquette de veau) 350g (Frozen)
Veal stew (Blanquette de veau) 350g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭90,000
ເບິ່ງ View
Burgundy beef stew (Boeuf bourguignon) 330g (Frozen)
Burgundy beef stew (Boeuf bourguignon) 330g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭125,000
ເບິ່ງ View
Basque chicken (Poulet basquaise) 420g (Frozen)
Basque chicken (Poulet basquaise) 420g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭44,000
ເບິ່ງ View
Veal organs in cream sauce (Rognon de veau à la normande) 300g (Frozen)
Veal organs in cream sauce (Rognon de veau à la normande) 300g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭133,000
ເບິ່ງ View
Candied lamb shank (Souris d’agneau confite) 520g (Frozen)
Candied lamb shank (Souris d’agneau confite) 520g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭167,000
ເບິ່ງ View
Coq with wine sauce ( Coq au vin ) 420g (Frozen)
Coq with wine sauce ( Coq au vin ) 420g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭66,000
ເບິ່ງ View
Pork fillet with ceps (Filet mignon de porc aux cèpes) 400g (Frozen)
Pork fillet with ceps (Filet mignon de porc aux cèpes) 400g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭49,000
ເບິ່ງ View
Lamb stew (Navarin d’agneau) 340g (Frozen)
Lamb stew (Navarin d’agneau) 340g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭84,000
ເບິ່ງ View
Southern French stew (Daube provençale) 320g (Frozen)
Southern French stew (Daube provençale) 320g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭139,000
ເບິ່ງ View
Back to the top