ກະເສດອີນຊີ Organics

ຫົວກະຫຼົດ carrot   (per kg)
ຫົວກະຫຼົດ carrot (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭18,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດແກ້ວ Iceberg lettuce (per kilo)
ຜັກກາດແກ້ວ Iceberg lettuce (per kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຫົວເຣດືດ radish  (per kg)
ຫົວເຣດືດ radish (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ໝາກມັງກອນ Dragon fruit (per kg)
ໝາກມັງກອນ Dragon fruit (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ມັນຫວານຢີ່ປຸ່ນ Japanese Sweet potato (per kilo)
ມັນຫວານຢີ່ປຸ່ນ Japanese Sweet potato (per kilo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
ສະຫລັດ Lettuce (per kg)
ສະຫລັດ Lettuce (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດຊອມດອກ (per kg)
ຜັກກາດຊອມດອກ (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
ກາດຮ່ອງເຕ້  Green Pakchoi (from 0.5 kg) ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ
ກາດຮ່ອງເຕ້ Green Pakchoi (from 0.5 kg) ເລີ່ມຈາກ 0,5 ກິໂລ
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດຂຽວຫໍ່ Chinese cabbage (per kg)
ຜັກກາດຂຽວຫໍ່ Chinese cabbage (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດນາດອກ Chinese kale (per kg)
ຜັກກາດນາດອກ Chinese kale (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຫົມຝຮັ່ງ Spinach (from 0.5 kg)
ຜັກຫົມຝຮັ່ງ Spinach (from 0.5 kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຫົມຂາວ/ຂຽວ Amaranthus (per kg)
ຜັກຫົມຂາວ/ຂຽວ Amaranthus (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຜັກປົ້ງ Swamp morning glory (per kg)
ຜັກປົ້ງ Swamp morning glory (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
ຫອມເປ sawtooth coriander (per bundle)
ຫອມເປ sawtooth coriander (per bundle)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຜັກບົ່ວໃບ Green onion (per bundle)
ຜັກບົ່ວໃບ Green onion (per bundle)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຫອມປ້ອມ Coriander  (per kg)
ຫອມປ້ອມ Coriander (per kg)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຊີ Dill
ຜັກຊີ Dill
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ບົວລະພາ  Sweet Basil (per bundle)
ບົວລະພາ Sweet Basil (per bundle)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຫອມລາບ Mint (per bundle)
ຫອມລາບ Mint (per bundle)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
ເຊັນເນີລີ Celery
ເຊັນເນີລີ Celery
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
Back to the top