ກາແຟ Coffee

LMC Premium Arabica
LMC Premium Arabica
ຈາກ From ₭35,000
ເບິ່ງ View
LMC Nagablend
LMC Nagablend
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC White parasol
LMC White parasol
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC Elephant Express
LMC Elephant Express
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC Mekong Rising
LMC Mekong Rising
ຈາກ From ₭45,000
ເບິ່ງ View
LMC mocha
LMC mocha
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC Peaberry
LMC Peaberry
ຈາກ From ₭50,000
ເບິ່ງ View
LMC Kona peaberry
LMC Kona peaberry
ຈາກ From ₭50,000
ເບິ່ງ View
LMC Pure Arabica
LMC Pure Arabica
ຈາກ From ₭35,000
ເບິ່ງ View
LMC Vanilla Flavour
LMC Vanilla Flavour
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC wild kingdom
LMC wild kingdom
ຈາກ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
LMC pure Arabica
LMC pure Arabica
ຈາກ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
LMC supreme washed
LMC supreme washed
ຈາກ From ₭33,000
ເບິ່ງ View
LMC Premium Arabica
LMC Premium Arabica
ຈາກ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
LMC Washed Robusta
LMC Washed Robusta
ຈາກ From ₭26,000
ເບິ່ງ View
LMC Washed Arabica
LMC Washed Arabica
ຈາກ From ₭35,000
ເບິ່ງ View
LMC Mocha Flavor
LMC Mocha Flavor
ຈາກ From ₭33,000
ເບິ່ງ View
LMC Vanilla Flavor
LMC Vanilla Flavor
ຈາກ From ₭33,000
ເບິ່ງ View
ກາເຟແອລເດ 1ກກ Boncafe All day bean (1kg)
ກາເຟແອລເດ 1ກກ Boncafe All day bean (1kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭140,000
ເບິ່ງ View
ກາເຟເອສເປໂຊ້ 1ກກ Boncafe Espresso (1kg)
ກາເຟເອສເປໂຊ້ 1ກກ Boncafe Espresso (1kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭140,000
ເບິ່ງ View
Back to the top