ຊອດ Sauces

ຊອສທາບາສໂຄ້ກະທຽມ Tabasco Garlic Pepper Sauce 2 oz
ຊອສທາບາສໂຄ້ກະທຽມ Tabasco Garlic Pepper Sauce 2 oz
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
ຊອສທາບາສໂຄ້ແດງ Tabasco Red Pepper Sauce USA 60ml
ຊອສທາບາສໂຄ້ແດງ Tabasco Red Pepper Sauce USA 60ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭21,000
ເບິ່ງ View
ຊອສ ຮາປາເນໂຣ Tabasco Habanero Sauce USA 60 ml
ຊອສ ຮາປາເນໂຣ Tabasco Habanero Sauce USA 60 ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭33,000
ເບິ່ງ View
ພິກໄທຂຽວ Tabasco Green Pepper USA 60 ml
ພິກໄທຂຽວ Tabasco Green Pepper USA 60 ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
ຊອສໝາກເລັ່ນ Heinz Tomato Ketchup 300 g Thailand
ຊອສໝາກເລັ່ນ Heinz Tomato Ketchup 300 g Thailand
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭14,000
ເບິ່ງ View
ຊອສໝາກເຜັດຫວານ Heinz Sweet Chili Sauce Halal 310 g Thailand
ຊອສໝາກເຜັດຫວານ Heinz Sweet Chili Sauce Halal 310 g Thailand
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭16,000
ເບິ່ງ View
ຊອສໝາກເລັ່ນ Maggi Tomato Ketchup Malaysia 340 g
ຊອສໝາກເລັ່ນ Maggi Tomato Ketchup Malaysia 340 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ຊອສໝາກເຜັດ Kimball Chilli Sauce Malaysia 340 g
ຊອສໝາກເຜັດ Kimball Chilli Sauce Malaysia 340 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
ຊອສໝາກເລັ່ນ Kimball Tomato Ketchup Malaysia 325 g
ຊອສໝາກເລັ່ນ Kimball Tomato Ketchup Malaysia 325 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
Farmland  Chilli Sauce Malaysia 340g
Farmland Chilli Sauce Malaysia 340g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
Farmland Tomato Ketchup Malaysia 325g
Farmland Tomato Ketchup Malaysia 325g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ຊອສໝາກເຜັດ Maggi Chilli Sauce Malaysia 3 kg
ຊອສໝາກເຜັດ Maggi Chilli Sauce Malaysia 3 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭72,000
ເບິ່ງ View
ຊອສໝາກເຜັດ Maggi Chilli Sauce Malaysia 340 g
ຊອສໝາກເຜັດ Maggi Chilli Sauce Malaysia 340 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
Heinz ຊອສສເຕັກ Heinz Steak Sauce 370 g
Heinz ຊອສສເຕັກ Heinz Steak Sauce 370 g
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
HEINZ ຊອດບາບີຄິວ HEINZ BBQ Sauce 570g
HEINZ ຊອດບາບີຄິວ HEINZ BBQ Sauce 570g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭42,000
ເບິ່ງ View
ຊອສHP HP Sauce HP 255 ml UK
ຊອສHP HP Sauce HP 255 ml UK
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭19,000
ເບິ່ງ View
ຊອສສເຕັກ BRAND'S A1 Steak Sauce 240g UK
ຊອສສເຕັກ BRAND'S A1 Steak Sauce 240g UK
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
Casa Fiesta ຊອສຊາວຊາ Casa Fiesta Salsa Dip Mild 325g
Casa Fiesta ຊອສຊາວຊາ Casa Fiesta Salsa Dip Mild 325g
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
Casa Fiesta ຊອສທາໂກ້ Casa Fiesta Taco Sauce Mild 227g
Casa Fiesta ຊອສທາໂກ້ Casa Fiesta Taco Sauce Mild 227g
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ວໍເຊສເຕີ້ ຊອສ Lea & Perrins Worcestershire Sauce 290 ml UK
ວໍເຊສເຕີ້ ຊອສ Lea & Perrins Worcestershire Sauce 290 ml UK
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭29,000
ເບິ່ງ View
Back to the top