ຊາ Tea

LMC Green tea Phonsaly
LMC Green tea Phonsaly
ຈາກ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ຊາຄາໂມມາຍ TWININGS Infusions Pure Camomile 25 Sachets UK
ຊາຄາໂມມາຍ TWININGS Infusions Pure Camomile 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭47,000
ເບິ່ງ View
ຊາດາຈາລິ້ງ TWININGS Darjeeling Tea 25 Sachets UK
ຊາດາຈາລິ້ງ TWININGS Darjeeling Tea 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭47,000
ເບິ່ງ View
ຊາແປບເປີ້ມິ້ນ TWININGS Infusions Pure Peppermint 25 Sachets
ຊາແປບເປີ້ມິ້ນ TWININGS Infusions Pure Peppermint 25 Sachets
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭51,000
ເບິ່ງ View
ຊາເລດີ້ເກຣ TWININGS Lady Grey Tea 25 Sachets UK
ຊາເລດີ້ເກຣ TWININGS Lady Grey Tea 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭47,000
ເບິ່ງ View
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ TWININGS English Breakfast Tea 50 Sachets UK
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ TWININGS English Breakfast Tea 50 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭110,000
ເບິ່ງ View
ຊາ ຂາວ Twinings Pure White Tea UK 25's x 2 g
ຊາ ຂາວ Twinings Pure White Tea UK 25's x 2 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭51,000
ເບິ່ງ View
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ Twinings Classic English Breakfast UK 25's x 2 g
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ Twinings Classic English Breakfast UK 25's x 2 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭47,000
ເບິ່ງ View
ຊາເອິດເກຣ Twinings Classic Earl Grey UK 25's x 2 g
ຊາເອິດເກຣ Twinings Classic Earl Grey UK 25's x 2 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭47,000
ເບິ່ງ View
ຊາ ຄາໂມມາຍ Twinning Camomile UK 25's x 2 g
ຊາ ຄາໂມມາຍ Twinning Camomile UK 25's x 2 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
ຊາຂຽວລິປຕັນ ຢີ່ປຸ່ນ Lipton Clear Green Tea 300's x 2 g Indonesia
ຊາຂຽວລິປຕັນ ຢີ່ປຸ່ນ Lipton Clear Green Tea 300's x 2 g Indonesia
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭325,000
ເບິ່ງ View
ຊາລົດພິດແລະກີ່ນ ໝາກໄມ້ TWININGS Infusions Peach & Passion Fruit 25 Sachets UK
ຊາລົດພິດແລະກີ່ນ ໝາກໄມ້ TWININGS Infusions Peach & Passion Fruit 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭51,000
ເບິ່ງ View
ຊາຂຽວດອກມະລິ TWININGS Jasmine Green Tea 25 Sachets UK
ຊາຂຽວດອກມະລິ TWININGS Jasmine Green Tea 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭51,000
ເບິ່ງ View
ຊາລິປຕັນ ຣູມເຊີວິສ Catering 1000’s  (Enveloped Tea Bags)
ຊາລິປຕັນ ຣູມເຊີວິສ Catering 1000’s (Enveloped Tea Bags)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭447,000
ເບິ່ງ View
ຊາຟິດເນັດໃຊໂລນ TWININGS Ceylon Breakfast Tea 25 Sachets UK
ຊາຟິດເນັດໃຊໂລນ TWININGS Ceylon Breakfast Tea 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭47,000
ເບິ່ງ View
ENGLISH TEA SHOP Black Tea Chai 20 Sachets
ENGLISH TEA SHOP Black Tea Chai 20 Sachets
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
ENGLISH TEA SHOP English Breakfast 20 Sachets
ENGLISH TEA SHOP English Breakfast 20 Sachets
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
ENGLISH TEA SHOP Lemongrass,Ginger & Citrus 20 Sachets
ENGLISH TEA SHOP Lemongrass,Ginger & Citrus 20 Sachets
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
ENGLISH TEA SHOP Super Berries 20 Sachets
ENGLISH TEA SHOP Super Berries 20 Sachets
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
Back to the top