ຊາ Tea

ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en green tea oicha zokkon (20 Tea bags)
ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en green tea oicha zokkon (20 Tea bags)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭90,000
ເບິ່ງ View
ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en Green Tea Leaf  150g (20 Tea bags)
ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en Green Tea Leaf 150g (20 Tea bags)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭70,000
ເບິ່ງ View
ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en Matcha Green tea  (20 Tea bags)
ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en Matcha Green tea (20 Tea bags)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭60,000
ເບິ່ງ View
ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en Matcha Green tea with Roasted Rice (20 Tea bags)
ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en Matcha Green tea with Roasted Rice (20 Tea bags)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭60,000
ເບິ່ງ View
ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en Oi Ocha Green tea 40g (20 Tea bags)
ຊາຂຽວຍີ່ປຸ່ນ Ito-en Oi Ocha Green tea 40g (20 Tea bags)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭50,000
ເບິ່ງ View
LMC Green tea Phonsaly
LMC Green tea Phonsaly
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ຊາຄາໂມມາຍ TWININGS Infusions Pure Camomile 25 Sachets UK
ຊາຄາໂມມາຍ TWININGS Infusions Pure Camomile 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
ຊາດາຈາລິ້ງ TWININGS Darjeeling Tea 25 Sachets UK
ຊາດາຈາລິ້ງ TWININGS Darjeeling Tea 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭47,000
ເບິ່ງ View
ຊາແປບເປີ້ມິ້ນ TWININGS Infusions Pure Peppermint 25 Sachets
ຊາແປບເປີ້ມິ້ນ TWININGS Infusions Pure Peppermint 25 Sachets
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭51,000
ເບິ່ງ View
ຊາເລດີ້ເກຣ TWININGS Lady Grey Tea 25 Sachets UK
ຊາເລດີ້ເກຣ TWININGS Lady Grey Tea 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭47,000
ເບິ່ງ View
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ TWININGS English Breakfast Tea 50 Sachets UK
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ TWININGS English Breakfast Tea 50 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭110,000
ເບິ່ງ View
ຊາ ຂາວ Twinings Pure White Tea UK 25's x 2 g
ຊາ ຂາວ Twinings Pure White Tea UK 25's x 2 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭51,000
ເບິ່ງ View
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ Twinings Classic English Breakfast UK 25's x 2 g
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ Twinings Classic English Breakfast UK 25's x 2 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
ຊາເອິດເກຣ Twinings Classic Earl Grey UK 25's x 2 g
ຊາເອິດເກຣ Twinings Classic Earl Grey UK 25's x 2 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
ຊາ ຄາໂມມາຍ Twinning Camomile UK 25's x 2 g
ຊາ ຄາໂມມາຍ Twinning Camomile UK 25's x 2 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
ຊາຂຽວລິປຕັນ ຢີ່ປຸ່ນ Lipton Clear Green Tea 300's x 2 g Indonesia
ຊາຂຽວລິປຕັນ ຢີ່ປຸ່ນ Lipton Clear Green Tea 300's x 2 g Indonesia
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭325,000
ເບິ່ງ View
ຊາຂຽວດອກມະລິ TWININGS Jasmine Green Tea 25 Sachets UK
ຊາຂຽວດອກມະລິ TWININGS Jasmine Green Tea 25 Sachets UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭51,000
ເບິ່ງ View
Back to the top