ຜັກອິນຊີ Organic Vegetables

 NOTE:

For our organic products we do not deliver on the same day.
We deliver on the NEXT DAY or on SPECIFIC DATE.
*****
NOTE: Depend on the season, product might be not available. We will confirm with you once you have placed your order. Thanks for your understanding.
*****
Disclaimer : Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
ໝາກມັງກອນແດງ Red dragon fruit  (per kilo)
ໝາກມັງກອນແດງ Red dragon fruit (per kilo)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ໝາກມັງກອນ Dragon fruit (per kg)
ໝາກມັງກອນ Dragon fruit (per kg)
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
**PS ມັນດ້າງ Japanese Organic Sweet Potatoes (per Kilo)
**PS ມັນດ້າງ Japanese Organic Sweet Potatoes (per Kilo)
ຈາກ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
ສະຫລັດ Lettuce (per kg)
ສະຫລັດ Lettuce (per kg)
ຈາກ From ₭14,000
ເບິ່ງ View
ກະຫລ່ຳຂາວ Cabbage (per kg)
ກະຫລ່ຳຂາວ Cabbage (per kg)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ກະຫລ່ຳມ່ວງ Red cabbage (per kg)
ກະຫລ່ຳມ່ວງ Red cabbage (per kg)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດຊອມດອກ (per kg)
ຜັກກາດຊອມດອກ (per kg)
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ກາດເຕ້  Green Pakchoi (per kg)
ກາດເຕ້ Green Pakchoi (per kg)
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດຂຽວຫໍ່ Chinese cabbage (per kg)
ຜັກກາດຂຽວຫໍ່ Chinese cabbage (per kg)
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຜັກກາດນາດອກ Chinese kale (per kg)
ຜັກກາດນາດອກ Chinese kale (per kg)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ຜັກຫົມຝຮັ່ງ Spinach (per kg)
ຜັກຫົມຝຮັ່ງ Spinach (per kg)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ຜັກຫົມຂາວ/ຂຽວ Amaranthus (per kg)
ຜັກຫົມຂາວ/ຂຽວ Amaranthus (per kg)
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຜັກປົ້ງ Swamp morning glory (per kg)
ຜັກປົ້ງ Swamp morning glory (per kg)
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຕັ້ງໂອ Tong ho chai (per kg)
ຜັກຕັ້ງໂອ Tong ho chai (per kg)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ຫອມເປ sawtooth coriander (per bundle)
ຫອມເປ sawtooth coriander (per bundle)
ຈາກ From ₭4,000
ເບິ່ງ View
ຜັກບົ່ວໃບ Green onion (per bundle)
ຜັກບົ່ວໃບ Green onion (per bundle)
ຈາກ From ₭6,000
ເບິ່ງ View
ຜັກທຽມ Green garlic (per bundle)
ຜັກທຽມ Green garlic (per bundle)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ຫອມປ້ອມ Coriander  (per kg)
ຫອມປ້ອມ Coriander (per kg)
ຈາກ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
ຜັກຊີ Dill
ຜັກຊີ Dill
ຈາກ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ບົວລະພາ  Sweet Basil (per bundle)
ບົວລະພາ Sweet Basil (per bundle)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
Back to the top