ຜັກ Vegetables

ສົດປະຈໍາວັນຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ

Daily fresh from our local market

 

Disclaimer :

Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image

**PS ມັນດ້າງ Japanese Organic Sweet Potatoes (per Kilo)
**PS ມັນດ້າງ Japanese Organic Sweet Potatoes (per Kilo)
ຈາກ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
Grilled japanese sweet potato ( Ready-to-Eat )
Grilled japanese sweet potato ( Ready-to-Eat )
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭60,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ Thai Chili normal spicy ( per Kilo )
**PS ໝາກເຜັດຊີ້ຟ້າ Thai Chili normal spicy ( per Kilo )
ຈາກ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫົວກາລົດ Carrots ( per Kilo )
**PS ຫົວກາລົດ Carrots ( per Kilo )
ຈາກ From ₭6,000
ເບິ່ງ View
**PS ມັນຝຣັ່ງ Potatoes ( per Kilo )
**PS ມັນຝຣັ່ງ Potatoes ( per Kilo )
ຈາກ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
**PS ຊູກີນີ້ Zucchini ( per Kilo )
**PS ຊູກີນີ້ Zucchini ( per Kilo )
ຈາກ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
**PS  ໝາກເລັ້ນ Tomato ( per Kilo )
**PS ໝາກເລັ້ນ Tomato ( per Kilo )
ຈາກ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫົວກະທຽມ Garlic ( per Kilo )
**PS ຫົວກະທຽມ Garlic ( per Kilo )
ຈາກ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
**PS ຂີງ Ginger ( per Kilo )
**PS ຂີງ Ginger ( per Kilo )
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກເຜັດໃຫຍ່ສີເຫຼືອງ Yellow Paprika ( per Kilo )
**PS ໝາກເຜັດໃຫຍ່ສີເຫຼືອງ Yellow Paprika ( per Kilo )
ຈາກ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
**PS ໝາກເລັ່ນນ້ອຍ Mini Tomato ( per Kilo )
**PS ໝາກເລັ່ນນ້ອຍ Mini Tomato ( per Kilo )
ຈາກ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
**PS  ໝາກແຕງ Cucumber ( per Kilo )
**PS ໝາກແຕງ Cucumber ( per Kilo )
ຈາກ From ₭4,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫົວຜັກບົວແດງ Shallot onion ( per Kilo )
**PS ຫົວຜັກບົວແດງ Shallot onion ( per Kilo )
ຈາກ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
**PS  ຫອມຫົວໃຫຍ່ Big Onion ( per Kilo )
**PS ຫອມຫົວໃຫຍ່ Big Onion ( per Kilo )
ຈາກ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
**PS ສະລັດກອບ Roman Salad ( per Kilo )
**PS ສະລັດກອບ Roman Salad ( per Kilo )
ຈາກ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
**PS ສະລັດຫໍ່ Iceberg Salad ( per Kilo )
**PS ສະລັດຫໍ່ Iceberg Salad ( per Kilo )
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
**PS ສະລັດຫຍໍ່ Lettuce ( per Kilo )
**PS ສະລັດຫຍໍ່ Lettuce ( per Kilo )
ຈາກ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
**PS ສະລັດມ່ວງ Lollo Rosso Salad ( per Kilo )
**PS ສະລັດມ່ວງ Lollo Rosso Salad ( per Kilo )
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
**PS  ສະລັດຫຍໍ້ຂຽວ Lollo Bionda Salad ( per Kilo )
**PS ສະລັດຫຍໍ້ຂຽວ Lollo Bionda Salad ( per Kilo )
ຈາກ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
**PS ຜັກບົ້ງ Morning Glory ( per Kilo )
**PS ຜັກບົ້ງ Morning Glory ( per Kilo )
ຈາກ From ₭9,000
ເບິ່ງ View
Back to the top