ສະເປນ Spain

TORRES VINA SOL, Cataluña 750 ml 2013
TORRES VINA SOL, Cataluña 750 ml 2013
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭128,000
ເບິ່ງ View
TORRES VINA BRAVA WHITE
TORRES VINA BRAVA WHITE
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭108,000
ເບິ່ງ View
TORRES SANGRE DE TORO WHITE 750 ml 2016
TORRES SANGRE DE TORO WHITE 750 ml 2016
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭128,000
ເບິ່ງ View
SOLAR VIEJO WHITE, Rioja 750 ml 2012
SOLAR VIEJO WHITE, Rioja 750 ml 2012
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭142,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET MIA BLANCO, Barcelona 2015
FREIXENET MIA BLANCO, Barcelona 2015
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭108,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET VINTAGE RESERVA BRUT 750 ml 2011
FREIXENET VINTAGE RESERVA BRUT 750 ml 2011
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
FREIXENET RESERVA REAL 750 ml
FREIXENET RESERVA REAL 750 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭391,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET ROSADO BRUT, ROSE 750 ml
FREIXENET ROSADO BRUT, ROSE 750 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭157,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET CASA SALA NATURE BRUT 750 ml
FREIXENET CASA SALA NATURE BRUT 750 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭499,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET MIA  FRUITY & SWEET MOSCATO 750 ml
FREIXENET MIA FRUITY & SWEET MOSCATO 750 ml
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
FREIXENET MIA  FRESH & CRISP DRY
FREIXENET MIA FRESH & CRISP DRY
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
FREIXENET ICE SEMI SECO 750 ml
FREIXENET ICE SEMI SECO 750 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭137,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET CORDON NEGRO BRUT, Jeroboam 3,00L
FREIXENET CORDON NEGRO BRUT, Jeroboam 3,00L
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
FREIXENET CORDON NEGRO BRUT, Magnum 1,50L
FREIXENET CORDON NEGRO BRUT, Magnum 1,50L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭235,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET CORDON NEGRO BRUT 750 ml
FREIXENET CORDON NEGRO BRUT 750 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭137,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET CAVA CARTA NEVADA SEMI SECO, Magnum 1,50L
FREIXENET CAVA CARTA NEVADA SEMI SECO, Magnum 1,50L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭245,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET CAVA CARTA NEVADA SEMI SECO 750 ml
FREIXENET CAVA CARTA NEVADA SEMI SECO 750 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭137,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET CORDON NEGRO BRUT, Half Bottle 375 ml
FREIXENET CORDON NEGRO BRUT, Half Bottle 375 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭79,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET CAVA CARTA NEVADA SEMI SECO, Half Bottle 375 ml
FREIXENET CAVA CARTA NEVADA SEMI SECO, Half Bottle 375 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭79,000
ເບິ່ງ View
FREIXENET MIA ROSADO, Barcelona 750 ml 2015
FREIXENET MIA ROSADO, Barcelona 750 ml 2015
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭108,000
ເບິ່ງ View
Back to the top