ສ່ວນປະກອບ ຂອງຫວານ Pastry Ingredients

ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 500 g (China)
ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 500 g (China)
ຈາກ From ₭24,000
ເບິ່ງ View
ຜົງນ້ຳຕານອ່ອນ SIS Soft Brown Sugar Singapore 800 g
ຜົງນ້ຳຕານອ່ອນ SIS Soft Brown Sugar Singapore 800 g
ຈາກ From ₭29,000
ເບິ່ງ View
ກີ່ນວານິລາ Red Man Essence Vanilla 1 Kg
ກີ່ນວານິລາ Red Man Essence Vanilla 1 Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭27,000
ເບິ່ງ View
ໝາກແດນເບີລີ້ແຫ້ງ Johnnyson's Dried Cranberries 1kg USA
ໝາກແດນເບີລີ້ແຫ້ງ Johnnyson's Dried Cranberries 1kg USA
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭80,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຕານຊອງ ສີແດງ Brown Sugar sachet 640 g
ນ້ຳຕານຊອງ ສີແດງ Brown Sugar sachet 640 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
ໝາກວໍນັດ LSH Walnut Shelled 1kg
ໝາກວໍນັດ LSH Walnut Shelled 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭170,000
ເບິ່ງ View
ໝາກພີດສະຕາຊິໂອ LSH Pistachio Meat 1kg
ໝາກພີດສະຕາຊິໂອ LSH Pistachio Meat 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭401,000
ເບິ່ງ View
ໝາກຖົ່ວດີນ East Sun Raw Peanut without skin 1kg
ໝາກຖົ່ວດີນ East Sun Raw Peanut without skin 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭43,000
ເບິ່ງ View
ຜົງອາວມອນ Blue Diamond Almond Ground Blanched 25lbs
ຜົງອາວມອນ Blue Diamond Almond Ground Blanched 25lbs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭1,620,000
ເບິ່ງ View
ອາປຣິຄອດເຈວ Red Man Apricot Gel 14 Kg
ອາປຣິຄອດເຈວ Red Man Apricot Gel 14 Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭670,000
ເບິ່ງ View
ເບັກກີ້ງໂຊດາ Arm & Hammer Baking Soda 454g USA
ເບັກກີ້ງໂຊດາ Arm & Hammer Baking Soda 454g USA
ຈາກ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
Prima Clover Clover Flour (Best for Making Bread) Singapore 25 kg
Prima Clover Clover Flour (Best for Making Bread) Singapore 25 kg
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ເນີຍທຽມ Johnnyson's Margarine 18kg (Malaysia)
ເນີຍທຽມ Johnnyson's Margarine 18kg (Malaysia)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭345,000
ເບິ່ງ View
ຜົງນ້ຳຕານ SIS Icing Sugar Singapore 3kg
ຜົງນ້ຳຕານ SIS Icing Sugar Singapore 3kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭62,000
ເບິ່ງ View
ໄສ້ແອັບເປິ່ນພາຍ Comstock Apple Pie Filling 595 g USA
ໄສ້ແອັບເປິ່ນພາຍ Comstock Apple Pie Filling 595 g USA
ຈາກ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
ໄສ້ເຊີຣີພາຍ Comstock Cherry Pie Filling 595 g USA
ໄສ້ເຊີຣີພາຍ Comstock Cherry Pie Filling 595 g USA
ຈາກ From ₭39,000
ເບິ່ງ View
ໄສ້ສະຕໍເບີຣີ່ພາຍ Comstock Strawberry Pie Filling 595 g USA
ໄສ້ສະຕໍເບີຣີ່ພາຍ Comstock Strawberry Pie Filling 595 g USA
ຈາກ From ₭35,000
ເບິ່ງ View
ໄສ້ບລູເບີຣີ່ພາຍ  Comstock Blueberry Pie Filling 595 g USA
ໄສ້ບລູເບີຣີ່ພາຍ Comstock Blueberry Pie Filling 595 g USA
ຈາກ From ₭37,000
ເບິ່ງ View
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 385ກຣັມ
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິ 385ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິຂາວ 170ກຣັມ
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິຂາວ 170ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
Back to the top