ສ່ວນປະກອບ ຂອງຫວານ Pastry Ingredients

ກະທິໝາກພ້າວ Ampawa 100% Coconut milk  ( 1000ml )
ກະທິໝາກພ້າວ Ampawa 100% Coconut milk ( 1000ml )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 500 g (China)
ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 500 g (China)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭24,000
ເບິ່ງ View
ຜົງນ້ຳຕານອ່ອນ SIS Soft Brown Sugar Singapore 800 g
ຜົງນ້ຳຕານອ່ອນ SIS Soft Brown Sugar Singapore 800 g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭29,000
ເບິ່ງ View
ກີ່ນວານິລາ Red Man Essence Vanilla 1 Kg
ກີ່ນວານິລາ Red Man Essence Vanilla 1 Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭27,000
ເບິ່ງ View
ໝາກແດນເບີລີ້ແຫ້ງ Johnnyson's Dried Cranberries 1kg USA
ໝາກແດນເບີລີ້ແຫ້ງ Johnnyson's Dried Cranberries 1kg USA
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭80,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 1 kg (China)
ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 1 kg (China)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳກະທິໝາກພ້າວ  Chaokoh Coconut Milk 1 L
ນ້ຳກະທິໝາກພ້າວ Chaokoh Coconut Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳກະທິໝາກພ້າວ  Chaokoh Coconut Milk 250ml
ນ້ຳກະທິໝາກພ້າວ Chaokoh Coconut Milk 250ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭9,000
ເບິ່ງ View
ຜົງວຸ້ນ pearl mermaid  Gelatin 25g
ຜົງວຸ້ນ pearl mermaid Gelatin 25g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຕານທອງທຳມະຊາດ Lin Sugar Natural Gold 1 kg
ນ້ຳຕານທອງທຳມະຊາດ Lin Sugar Natural Gold 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຕານເບເກີຣີ່ Lin Caster Sugar  1 kg
ນ້ຳຕານເບເກີຣີ່ Lin Caster Sugar 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຕານອ້ອຍທຳມະຊາດ Lin Pure White Sugar 1 kg
ນ້ຳຕານອ້ອຍທຳມະຊາດ Lin Pure White Sugar 1 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭10,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຕານຊອງ ສີແດງ Brown Sugar sachet 640 g
ນ້ຳຕານຊອງ ສີແດງ Brown Sugar sachet 640 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
ໝາກວໍນັດ LSH Walnut Shelled 1kg
ໝາກວໍນັດ LSH Walnut Shelled 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭170,000
ເບິ່ງ View
ໝາກພີດສະຕາຊິໂອ LSH Pistachio Meat 1kg
ໝາກພີດສະຕາຊິໂອ LSH Pistachio Meat 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭401,000
ເບິ່ງ View
ໝາກຖົ່ວດີນ East Sun Raw Peanut without skin 1kg
ໝາກຖົ່ວດີນ East Sun Raw Peanut without skin 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭43,000
ເບິ່ງ View
ຜົງອາວມອນ Blue Diamond Almond Ground Blanched 25lbs
ຜົງອາວມອນ Blue Diamond Almond Ground Blanched 25lbs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭1,620,000
ເບິ່ງ View
ເບັກກີ້ງໂຊດາ Arm & Hammer Baking Soda 454g USA
ເບັກກີ້ງໂຊດາ Arm & Hammer Baking Soda 454g USA
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
ຜົງນ້ຳຕານ SIS Icing Sugar Singapore 3kg
ຜົງນ້ຳຕານ SIS Icing Sugar Singapore 3kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭62,000
ເບິ່ງ View
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິຂາວ 170ກຣັມ
sweet condensed milk ນົມຂຸ້ນຫວານ ກາມະລິຂາວ 170ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
Back to the top