ອາຫານກະປ໋ອງ ແລະ ໂຖ Canned Food & Jar

ຊີ້ນໄກ່ງວງອົບຊະນິດກະປ໋ອງ HORMEL SPAM TURKEY  12 OZ
ຊີ້ນໄກ່ງວງອົບຊະນິດກະປ໋ອງ HORMEL SPAM TURKEY 12 OZ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
ແຮມແລະເບຄອນໝູຊະນິດກະປ໋ອງ HORMEL SPAM BACON 12 OZ
ແຮມແລະເບຄອນໝູຊະນິດກະປ໋ອງ HORMEL SPAM BACON 12 OZ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນໜັກກະທຽມຊະນິດກະປ໋ອງ HORMEL SPAM GARLIC 12 OZ
ຊີ້ນໜັກກະທຽມຊະນິດກະປ໋ອງ HORMEL SPAM GARLIC 12 OZ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
ແຮມກະປ໋ອງ  HORMEL SPAM CLASSIC 12 OZ
ແຮມກະປ໋ອງ HORMEL SPAM CLASSIC 12 OZ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
ປາເຕລົມຄວັນ HENAFF HAM PATE SMOKED  130G
ປາເຕລົມຄວັນ HENAFF HAM PATE SMOKED 130G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭28,000
ເບິ່ງ View
ປາເຕຟາມເຮົາສ HENAFF  FARMHOUSE PATE ( COARSE)  130G
ປາເຕຟາມເຮົາສ HENAFF FARMHOUSE PATE ( COARSE) 130G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ປາເຕຊົງເຄື່ອງ HENAFF PORK PATE SPREADING 130G
ປາເຕຊົງເຄື່ອງ HENAFF PORK PATE SPREADING 130G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ປາເຕຕັບໝູປະສົມພິກໄທ HENAFF PORK PATE W PEPPER 130G
ປາເຕຕັບໝູປະສົມພິກໄທ HENAFF PORK PATE W PEPPER 130G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ປາເຕຕັບໄກ່ HENAFF CHICKEN LIVER PATE 78G
ປາເຕຕັບໄກ່ HENAFF CHICKEN LIVER PATE 78G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
ປາເຕຕັບໝູ HENAFF PORK LIVER PATE 78G
ປາເຕຕັບໝູ HENAFF PORK LIVER PATE 78G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
ປາເຕຕັບໝູປະສົມເຫັດ HENAFF PORK PATE W MUSHROOME 130G
ປາເຕຕັບໝູປະສົມເຫັດ HENAFF PORK PATE W MUSHROOME 130G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນບົດ ຊະນິດກະປ໋ອງ TULIP PORK LUNCHEON MEAT 12oz
ຊີ້ນບົດ ຊະນິດກະປ໋ອງ TULIP PORK LUNCHEON MEAT 12oz
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭26,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນບົດ ຊະນິດກະປ໋ອງ MILI PORK LUNCHEON MEAT 397G
ຊີ້ນບົດ ຊະນິດກະປ໋ອງ MILI PORK LUNCHEON MEAT 397G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭21,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນງົວໜັກຊະນິດກະປ໋ອງ SAPORITO CORN BEEF 12 OZ
ຊີ້ນງົວໜັກຊະນິດກະປ໋ອງ SAPORITO CORN BEEF 12 OZ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
Back to the top