ອາຫານສຳເລັດຮູບ Ready-To-Eat Products

Provencal penne ( Penne à la provençale  ) 450g (Frozen)
Provencal penne ( Penne à la provençale ) 450g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
Lasagna (Lasagne) 360g (Frozen)
Lasagna (Lasagne) 360g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭62,000
ເບິ່ງ View
Spaghetti with vegetables (Spaghetti aux légumes) 450g (Frozen)
Spaghetti with vegetables (Spaghetti aux légumes) 450g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭24,000
ເບິ່ງ View
Tagliatelle sea food ( Tagliatelle aux fruits de mer ) 450g (Frozen)
Tagliatelle sea food ( Tagliatelle aux fruits de mer ) 450g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
Spaghetti carbonara 450g (Frozen)
Spaghetti carbonara 450g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
Spaghetti Bolognese 450g (Frozen)
Spaghetti Bolognese 450g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭26,000
ເບິ່ງ View
Mini Skewer shrimp curry / tom yam ( Mini brochette crevette curry/tom yam )15g/pc  (Frozen)
Mini Skewer shrimp curry / tom yam ( Mini brochette crevette curry/tom yam )15g/pc (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭4,000
ເບິ່ງ View
Mini Skewer Pork Ginger Oyster Sauce (Mini brochette porc gingembre sauce huitre  ) 20g/pc  (Frozen)
Mini Skewer Pork Ginger Oyster Sauce (Mini brochette porc gingembre sauce huitre ) 20g/pc (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,500
ເບິ່ງ View
Mini satay chicken skewer ( Mini brochette poulet au satay  ) 20g/pc  (Frozen)
Mini satay chicken skewer ( Mini brochette poulet au satay ) 20g/pc (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,000
ເບິ່ງ View
Flavored tofu for tacos ( Tofu préparé pour tacos )1Kg (Frozen)
Flavored tofu for tacos ( Tofu préparé pour tacos )1Kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭50,000
ເບິ່ງ View
Flavored pork for tacos ( Porc préparé pour tacos ) 1Kg (Frozen)
Flavored pork for tacos ( Porc préparé pour tacos ) 1Kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭86,000
ເບິ່ງ View
Flavored chicken for tacos ( poulet préparé pour tacos ) 1Kg (Frozen)
Flavored chicken for tacos ( poulet préparé pour tacos ) 1Kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
ມັນຝຣັ່ງ Potatoes 1Kg (Frozen)
ມັນຝຣັ່ງ Potatoes 1Kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
ຜັກບົ່ວຈຸບແປ້ງທອດ Onion rings 1Kg (Frozen)
ຜັກບົ່ວຈຸບແປ້ງທອດ Onion rings 1Kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭76,000
ເບິ່ງ View
ເຄື່ອງໃນສັດປີກອົບ Candied gizzard ( Gésier confit ) 1Kg (Frozen)
ເຄື່ອງໃນສັດປີກອົບ Candied gizzard ( Gésier confit ) 1Kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭66,000
ເບິ່ງ View
Candied duck leg ( Cuisse de canard confite ) 115/125g  (Frozen)
Candied duck leg ( Cuisse de canard confite ) 115/125g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
Curry Surimi Accras ( Accras de surimi au curry ) 1Kg (Frozen)
Curry Surimi Accras ( Accras de surimi au curry ) 1Kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭90,000
ເບິ່ງ View
ໄກ່ຍັດໄສ້ breaded stuffed chicken ( Cordon bleu ) 185/210g (Frozen)
ໄກ່ຍັດໄສ້ breaded stuffed chicken ( Cordon bleu ) 185/210g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭26,000
ເບິ່ງ View
Green pepper sauce ( Sauce aux poivres verts )  150g (Frozen)
Green pepper sauce ( Sauce aux poivres verts ) 150g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
basil sauce ( Sauce basilic )  150g (Frozen)
basil sauce ( Sauce basilic ) 150g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
Back to the top