ອາຫານເຊົ້າ Breakfast

ເຂົ້າຈີ່ເບີເກີ Burger Buns (pack/4 pieces)
ເຂົ້າຈີ່ເບີເກີ Burger Buns (pack/4 pieces)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ປານີນີ Panini Bread
ເຂົ້າຈີ່ປານີນີ Panini Bread
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
ໂຄລສອງເນີຍ Butter Crossiant
ໂຄລສອງເນີຍ Butter Crossiant
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງນ້ອຍ Small Baguette
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງນ້ອຍ Small Baguette
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງຍາວເນື້້ອເຄັມ Baguette pasisienne
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງຍາວເນື້້ອເຄັມ Baguette pasisienne
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
ທາດແອັບເປີ້ນໃສ່ຄລີມສົດ Tarte aux Pommes
ທາດແອັບເປີ້ນໃສ່ຄລີມສົດ Tarte aux Pommes
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜົມປັງພັຟ ກາເຟມ໋ອກຄ້າ Plies Mocha
ເຂົ້າໜົມປັງພັຟ ກາເຟມ໋ອກຄ້າ Plies Mocha
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໂອດ Quaker Instant Oatmeal (Refill Pack) 800g (Malaysia)
ເຂົ້າໂອດ Quaker Instant Oatmeal (Refill Pack) 800g (Malaysia)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭52,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ອິຕາລີ Ciabatta Bread
ເຂົ້າຈີ່ອິຕາລີ Ciabatta Bread
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງເນື້ອເຄັມ Pain de Campagne
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງເນື້ອເຄັມ Pain de Campagne
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ທາດແອປລິຄ໋ອດຄລີມຄາສຕາດ Tarte au apricot
ທາດແອປລິຄ໋ອດຄລີມຄາສຕາດ Tarte au apricot
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭24,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜົມປັງໂຣລ ໃສ້ຊ໋ອກໂກແລັດ Pain au Chocolat
ເຂົ້າໜົມປັງໂຣລ ໃສ້ຊ໋ອກໂກແລັດ Pain au Chocolat
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ແຢມໜາກມ່ວງ Xaoban JAM MANGO  450G
ແຢມໜາກມ່ວງ Xaoban JAM MANGO 450G
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ອາຫານເສີມກ້ວຍແລະຖົ່ວ POST BANANA NUT CRUNCH 439g
ອາຫານເສີມກ້ວຍແລະຖົ່ວ POST BANANA NUT CRUNCH 439g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
ອາຫານເສີມວານິລາໂຄໂຄ Sweet Home farm VANIILA COCOA 426G
ອາຫານເສີມວານິລາໂຄໂຄ Sweet Home farm VANIILA COCOA 426G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭58,000
ເບິ່ງ View
Back to the top