ອຸປະກອນເຮືອນຄົວ Kitchen Equipment

Aluminium Foil 5m
Aluminium Foil 5m
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭10,000
ເບິ່ງ View
ຖົງແກງ Plastic bag 6 x 10 (pack)
ຖົງແກງ Plastic bag 6 x 10 (pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
Cling wrap 30m x 30cm
Cling wrap 30m x 30cm
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
Cling wrap 20m x 30cm + 25m x 20cm
Cling wrap 20m x 30cm + 25m x 20cm
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
ໂຟມໃສ່ອາຫານ Foam Food Box (100box/pack)
ໂຟມໃສ່ອາຫານ Foam Food Box (100box/pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭26,000
ເບິ່ງ View
ຟອຍລ ອາລູມີນຽມ North Star Aluminum Foil 45cm x 300m Malaysia
ຟອຍລ ອາລູມີນຽມ North Star Aluminum Foil 45cm x 300m Malaysia
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭290,000
ເບິ່ງ View
ຟີມແຣັບອາຫານ North Star Film Wrap 45cm x 600m Malaysia
ຟີມແຣັບອາຫານ North Star Film Wrap 45cm x 600m Malaysia
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭134,000
ເບິ່ງ View
ເຈ້ຍກະດາດ ສຳລອງອົບເຂົ້າໜົມ Lacy's Baking Paper 45cmx100m Malaysia
ເຈ້ຍກະດາດ ສຳລອງອົບເຂົ້າໜົມ Lacy's Baking Paper 45cmx100m Malaysia
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭162,000
ເບິ່ງ View
ຖົງມືພລາສຕິກ ຂະໜາດກາງ Lacy’s Disposable Vinyl Gloves (Med) 100's Malaysia
ຖົງມືພລາສຕິກ ຂະໜາດກາງ Lacy’s Disposable Vinyl Gloves (Med) 100's Malaysia
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭36,000
ເບິ່ງ View
An Lanh Aluminium Foil 30cm x 10 ft
An Lanh Aluminium Foil 30cm x 10 ft
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
ຈອກກາເຟເອສເປໂຊ້ Boncafe Espresso cup (4sets)
ຈອກກາເຟເອສເປໂຊ້ Boncafe Espresso cup (4sets)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭145,000
ເບິ່ງ View
ຈອກກາເຟລາເຕ້ Boncafe Latte Glass (4sets)
ຈອກກາເຟລາເຕ້ Boncafe Latte Glass (4sets)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭150,000
ເບິ່ງ View
ຈອກກາເຟມໍນີ້ງ Boncafe Morning cup (4sets)
ຈອກກາເຟມໍນີ້ງ Boncafe Morning cup (4sets)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭186,000
ເບິ່ງ View
ຈອກກາເຟຄາປູຊິໂນ້ Boncafe Cappuccino cup (4sets)
ຈອກກາເຟຄາປູຊິໂນ້ Boncafe Cappuccino cup (4sets)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭247,000
ເບິ່ງ View
Back to the top