ເນີຍແຂງ Cheese

ຊີສ ALRA CHEDDAR BLK 2.5KG
ຊີສ ALRA CHEDDAR BLK 2.5KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭230,000
ເບິ່ງ View
ມັອດຊາເລດາຊີສ ALRA MOZZARELLA BLOCK 2.3kg
ມັອດຊາເລດາຊີສ ALRA MOZZARELLA BLOCK 2.3kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭185,000
ເບິ່ງ View
WESTLAND Smoked Processed Cheese herbs 3.2kg
WESTLAND Smoked Processed Cheese herbs 3.2kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭470,000
ເບິ່ງ View
WESTLAND Smoked Processed Cheese natural 3.2kg
WESTLAND Smoked Processed Cheese natural 3.2kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭470,000
ເບິ່ງ View
WESTLAND Smoked Processed Cheese Pepper 3.2kg
WESTLAND Smoked Processed Cheese Pepper 3.2kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭470,000
ເບິ່ງ View
ຊີສໂປຣໂວໂລເນ ປີການເຕ PROVOLONE PICCANTE 6KG
ຊີສໂປຣໂວໂລເນ ປີການເຕ PROVOLONE PICCANTE 6KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭1,046,000
ເບິ່ງ View
ຊີສ HARD CHEESE PARMESAN HARD CHEESE WHEEL 4KG
ຊີສ HARD CHEESE PARMESAN HARD CHEESE WHEEL 4KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭703,000
ເບິ່ງ View
ຊີລກຣານາ GRANA PADANO WHEEL 4 KG
ຊີລກຣານາ GRANA PADANO WHEEL 4 KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭818,000
ເບິ່ງ View
ອາດຳເນຍ SAPUTO LOAF 3KG
ອາດຳເນຍ SAPUTO LOAF 3KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭327,000
ເບິ່ງ View
ຊີສນໍເວ NORWEGIAN JARLSBERG 10 kg
ຊີສນໍເວ NORWEGIAN JARLSBERG 10 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,599,000
ເບິ່ງ View
ຊີສ FRENCH EMMENTAL BLK 4 kg
ຊີສ FRENCH EMMENTAL BLK 4 kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭565,000
ເບິ່ງ View
ເຊັດດ້າຊີສ Chef's choice SLICED CHEDDAR 84"S 1 KG
ເຊັດດ້າຊີສ Chef's choice SLICED CHEDDAR 84"S 1 KG
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ຊີສ ALRA CHEDDAR COLOUR BLK ( RED ) 2.5 KG
ຊີສ ALRA CHEDDAR COLOUR BLK ( RED ) 2.5 KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭259,000
ເບິ່ງ View
ຄຣີມຊີສອັອດສະເຕເລຍ AUSTRALIA CREAM CHEESE 2 KG
ຄຣີມຊີສອັອດສະເຕເລຍ AUSTRALIA CREAM CHEESE 2 KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭176,000
ເບິ່ງ View
ຊີສຊີ້ນແກະ HOLLAND GOAT CHEESE LOG 1 KG
ຊີສຊີ້ນແກະ HOLLAND GOAT CHEESE LOG 1 KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭220,000
ເບິ່ງ View
ເກົາດ້າຊີສ DUTCH GOUDA WHEEL 4.5 KG
ເກົາດ້າຊີສ DUTCH GOUDA WHEEL 4.5 KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭492,000
ເບິ່ງ View
ຊີສເອດຳ HOLLAND KROON EDAM BALL 1.9 KG
ຊີສເອດຳ HOLLAND KROON EDAM BALL 1.9 KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭208,000
ເບິ່ງ View
ມັອດຊາເລດາຊີສ MOZZARELLA SHREDDED 1KG
ມັອດຊາເລດາຊີສ MOZZARELLA SHREDDED 1KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭92,000
ເບິ່ງ View
ຄຣູດຊີສ Les 3 Comtois COMTE BLK  1.3 kg
ຄຣູດຊີສ Les 3 Comtois COMTE BLK 1.3 kg
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ຊີສຄັດຊຽວຄາວາໂລ CACIOCAVALLO FIASCHETTO 1.9 KG
ຊີສຄັດຊຽວຄາວາໂລ CACIOCAVALLO FIASCHETTO 1.9 KG
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭332,000
ເບິ່ງ View
Back to the top