ເບຍ Beer

ເບຍລາວ ປ່ອງໃຫຍ່ ( big beerlao can )
ເບຍລາວ ປ່ອງໃຫຍ່ ( big beerlao can )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວ ປ່ອງນ້ອຍ ( Small beerlao can )
ເບຍລາວ ປ່ອງນ້ອຍ ( Small beerlao can )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວ ( BeerLao ) 600ml
ເບຍລາວ ( BeerLao ) 600ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວ ( BeerLao ) 330ml
ເບຍລາວ ( BeerLao ) 330ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວໂກນແກ້ວນ້ອຍ Small Beerlao Gold 330 ml (case of 24)
ເບຍລາວໂກນແກ້ວນ້ອຍ Small Beerlao Gold 330 ml (case of 24)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭175,000
ເບິ່ງ View
ເບຍເຮນິເກນ ກະປ໋ອງ ( Heineken Small Can ) 330 ml
ເບຍເຮນິເກນ ກະປ໋ອງ ( Heineken Small Can ) 330 ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ເບຍເຮນິເກນ ແກ້ວນ້ອຍ ( Heineken Small ) 330 ml
ເບຍເຮນິເກນ ແກ້ວນ້ອຍ ( Heineken Small ) 330 ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
ເບຍເຮນິເກນ ແກ້ວໃຫຍ່ ( Heineken Big ) 650ml
ເບຍເຮນິເກນ ແກ້ວໃຫຍ່ ( Heineken Big ) 650ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭18,000
ເບິ່ງ View
ເບຍຄັດສະເບີກ ແກ້ວໃຫຍ່ (  Carlsberg Big )
ເບຍຄັດສະເບີກ ແກ້ວໃຫຍ່ ( Carlsberg Big )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເບຍຄັດສະເບີກ ແກ້ວນ້ອຍ (  Carlsberg small )
ເບຍຄັດສະເບີກ ແກ້ວນ້ອຍ ( Carlsberg small )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
ແອັບເປີ້ນໄຊເດີ້ Somersby Apple Cider Bottles 330ml
ແອັບເປີ້ນໄຊເດີ້ Somersby Apple Cider Bottles 330ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວດຳ Beer lao dark 330ml (Case of 24)
ເບຍລາວດຳ Beer lao dark 330ml (Case of 24)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭175,000
ເບິ່ງ View
ເບຍເຮນິເກນ ກະປ໋ອງ ( Heineken big Can ) 500 ml
ເບຍເຮນິເກນ ກະປ໋ອງ ( Heineken big Can ) 500 ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວດຳ Beer Lao Dark	 330 ml ( Per Pack) 6 Bottle
ເບຍລາວດຳ Beer Lao Dark 330 ml ( Per Pack) 6 Bottle
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭46,000
ເບິ່ງ View
Somersby Black Berry Cider 4.5%  275ml
Somersby Black Berry Cider 4.5% 275ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວ ລົດຊາດ ນຸ້ມນວນ Beer Lao White Larger 330 ml
ເບຍລາວ ລົດຊາດ ນຸ້ມນວນ Beer Lao White Larger 330 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວ ລົດຊາດ ເຂັ້ມຂຸ້ນ Beer Lao Amber Larger 330 ml
ເບຍລາວ ລົດຊາດ ເຂັ້ມຂຸ້ນ Beer Lao Amber Larger 330 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວ ລົດຊາດ ກົມກ່ອມ Beer Lao hoppy Larger 330 ml
ເບຍລາວ ລົດຊາດ ກົມກ່ອມ Beer Lao hoppy Larger 330 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
Back to the top