ເບຍ Beer

ເບຍລາວ ປ່ອງໃຫຍ່ ( big beerlao can )
ເບຍລາວ ປ່ອງໃຫຍ່ ( big beerlao can )
ຈາກ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວ ປ່ອງນ້ອຍ ( Small beerlao can )
ເບຍລາວ ປ່ອງນ້ອຍ ( Small beerlao can )
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວ ( BeerLao ) 600ml
ເບຍລາວ ( BeerLao ) 600ml
ຈາກ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວ ( BeerLao ) 330ml
ເບຍລາວ ( BeerLao ) 330ml
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວໂກນແກ້ວນ້ອຍ Small Beerlao Gold 330 ml (case of 24)
ເບຍລາວໂກນແກ້ວນ້ອຍ Small Beerlao Gold 330 ml (case of 24)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭175,000
ເບິ່ງ View
ເບຍເຮນິເກນ ກະປ໋ອງ ( Heineken Small Can ) 330 ml
ເບຍເຮນິເກນ ກະປ໋ອງ ( Heineken Small Can ) 330 ml
ຈາກ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ເບຍເຮນິເກນ ແກ້ວນ້ອຍ ( Heineken Small ) 330 ml
ເບຍເຮນິເກນ ແກ້ວນ້ອຍ ( Heineken Small ) 330 ml
ຈາກ From ₭11,000
ເບິ່ງ View
ເບຍເຮນິເກນ ແກ້ວໃຫຍ່ ( Heineken Big ) 650ml
ເບຍເຮນິເກນ ແກ້ວໃຫຍ່ ( Heineken Big ) 650ml
ຈາກ From ₭18,000
ເບິ່ງ View
ເບຍຄັດສະເບີກ ແກ້ວໃຫຍ່ (  Carlsberg Big )
ເບຍຄັດສະເບີກ ແກ້ວໃຫຍ່ ( Carlsberg Big )
ຈາກ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເບຍຄັດສະເບີກ ແກ້ວນ້ອຍ (  Carlsberg small )
ເບຍຄັດສະເບີກ ແກ້ວນ້ອຍ ( Carlsberg small )
ຈາກ From ₭10,000
ເບິ່ງ View
ແອັບເປີ້ນໄຊເດີ້ Somersby Apple Cider Bottles 330ml
ແອັບເປີ້ນໄຊເດີ້ Somersby Apple Cider Bottles 330ml
ຈາກ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ເບຍລາວດຳ Beer lao dark 330ml (Case of 24)
ເບຍລາວດຳ Beer lao dark 330ml (Case of 24)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭175,000
ເບິ່ງ View
ເບຍເຮນິເກນ ກະປ໋ອງ ( Heineken big Can ) 500 ml
ເບຍເຮນິເກນ ກະປ໋ອງ ( Heineken big Can ) 500 ml
ຈາກ From ₭16,000
ເບິ່ງ View
Back to the top