ແຜ່ລາມ Spreads

ST DALFOUR RASBERRY & POMEGRAN 284G
ST DALFOUR RASBERRY & POMEGRAN 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR PINEAPPLE & MANGO 284G
ST DALFOUR PINEAPPLE & MANGO 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR ORANGE MARMALADE 284G
ST DALFOUR ORANGE MARMALADE 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR GOLDEN PEACH 284G
ST DALFOUR GOLDEN PEACH 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR RASPBERRY 284G
ST DALFOUR RASPBERRY 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR CRANBERRY & BLUEBERRY 284G
ST DALFOUR CRANBERRY & BLUEBERRY 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR WILD BLUEBERRY 284G
ST DALFOUR WILD BLUEBERRY 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR FOUR FRUIT 284G
ST DALFOUR FOUR FRUIT 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR BLACKCURRANT 284G
ST DALFOUR BLACKCURRANT 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR THICK APRICOT 284G
ST DALFOUR THICK APRICOT 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ST DALFOUR  STRAWBERRY 284G
ST DALFOUR STRAWBERRY 284G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ແຍມບູເບີລີ BANNE MAMAN MINI BLUEBERRIES JAM 350G
ແຍມບູເບີລີ BANNE MAMAN MINI BLUEBERRIES JAM 350G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ແຍມສະຕໍເບີລີ BANNE MAMAN MINI STRAWBERRY JAM 350G
ແຍມສະຕໍເບີລີ BANNE MAMAN MINI STRAWBERRY JAM 350G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ແຍມເຊີລີແດງ BANNE MAMAN MINI RED CHERRY JAM 350G
ແຍມເຊີລີແດງ BANNE MAMAN MINI RED CHERRY JAM 350G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ແຍມລັດເບີລີ BANNE MAMAN MINI RASPBERRY JAM 350G
ແຍມລັດເບີລີ BANNE MAMAN MINI RASPBERRY JAM 350G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ແຍມໜາກກ້ຽງ BANNE MAMAN  MINI ORANGE JAM 350G
ແຍມໜາກກ້ຽງ BANNE MAMAN MINI ORANGE JAM 350G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
BANNE MAMAN MINI APRICOT JAM 350G
BANNE MAMAN MINI APRICOT JAM 350G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭37,000
ເບິ່ງ View
ແຍມ ກາຍາ Lee jam kaya 400g (Singapore)
ແຍມ ກາຍາ Lee jam kaya 400g (Singapore)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭30,000
ເບິ່ງ View
ແຢມໜາກໄມ້ລວມ SAPORITO JAM MIX FRUIT 450G
ແຢມໜາກໄມ້ລວມ SAPORITO JAM MIX FRUIT 450G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭26,000
ເບິ່ງ View
ແຢມລັດສເບີລີ SAPORITO JAM RASPBERRY 450G
ແຢມລັດສເບີລີ SAPORITO JAM RASPBERRY 450G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭21,000
ເບິ່ງ View
Back to the top