ໄຂ່ Eggs

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
Local Egg ໄຂ່ໄກ່
Local Egg ໄຂ່ໄກ່
ຈາກ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ໄຂ່ສົດຊີພີ CP egg (Pack of 10)
ໄຂ່ສົດຊີພີ CP egg (Pack of 10)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭16,000
ເບິ່ງ View
duck Egg ໄຂ່ເປັດ (10 eggs)
duck Egg ໄຂ່ເປັດ (10 eggs)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭27,000
ເບິ່ງ View
Back to the top