ໄສ້ອົ່ວ Sausages

ໄສ້ກອກ ເຢຍລະມັນ Deutsche Bratwurst 250 g
ໄສ້ກອກ ເຢຍລະມັນ Deutsche Bratwurst 250 g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭20,000
ເບິ່ງ View
ໄສ້ອົ່ວສົ້ມລາວ Vientiane Sour Sausages 250 g
ໄສ້ອົ່ວສົ້ມລາວ Vientiane Sour Sausages 250 g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭20,000
ເບິ່ງ View
ໄສ້ອົ່ວໝາກແຄ່ນ Xam Neua Sausages 250 g
ໄສ້ອົ່ວໝາກແຄ່ນ Xam Neua Sausages 250 g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭20,000
ເບິ່ງ View
ໄສ້ກອກ ຫຼວງພຣະບາງ LPB Sausages 250 g
ໄສ້ກອກ ຫຼວງພຣະບາງ LPB Sausages 250 g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭20,000
ເບິ່ງ View
ໄສ້ອົ່ວຊຽງຂວາງ Xiangkhouang Sausages 250 g
ໄສ້ອົ່ວຊຽງຂວາງ Xiangkhouang Sausages 250 g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭20,000
ເບິ່ງ View
Back to the top