Pants Day& Night ( S-XXL) 1

  • Sale
  • Regular price ₭98,000.00


ແພມເພີສ ແບບເປັນໂສ້ງ ລາຄາປະຫຍັດໃຊ້ໄດ້ທາງກາງວັນ ແລະ ກາງຄືນ ເບີ S, M, L, XL, XXL

ຮອງຮັບການຊືມຊັບໄດ້ດົນເຖິງ 8 ຊົ່ວໂມງ ພ້ອມແຜ່ນລະບາຍອາກາດ ຊ່ວຍລຸດຄວາມກັງວົນເລື່ອງການອັບຊື້ນ ແລະ ຂອບຂາ 2 ຊັ້ນ ປ້ອງກັນການຮົ່ວຊືມ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກນ້ອງມີຄວາມສຸດຕະຫລອດວັນ.


Back to the top
en English
X