ເຂົ້າຈີ່ Bread

Disclaimer :
Color & appearance of the actual product may slightly vary from the image
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງນ້ອຍ Small Baguette
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງນ້ອຍ Small Baguette
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ອິຕາລີ Ciabatta Bread
ເຂົ້າຈີ່ອິຕາລີ Ciabatta Bread
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ປານີນີ Panini Bread
ເຂົ້າຈີ່ປານີນີ Panini Bread
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງຍາວເນື້້ອເຄັມ Baguette pasisienne
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງຍາວເນື້້ອເຄັມ Baguette pasisienne
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜົມປັງພັຟ ກາເຟມ໋ອກຄ້າ Plies Mocha
ເຂົ້າໜົມປັງພັຟ ກາເຟມ໋ອກຄ້າ Plies Mocha
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
ໂຄລສອງເນີຍ Butter Crossiant
ໂຄລສອງເນີຍ Butter Crossiant
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
ພາຍແອັບເປີ້ນ Chausson aux Pommes
ພາຍແອັບເປີ້ນ Chausson aux Pommes
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭17,000
ເບິ່ງ View
ທາດແອປລິຄ໋ອດຄລີມຄາສຕາດ Tarte au apricot
ທາດແອປລິຄ໋ອດຄລີມຄາສຕາດ Tarte au apricot
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭24,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງເນື້ອເຄັມ Pain de Campagne
ເຂົ້າຈີ່ຝຣັ່ງເນື້ອເຄັມ Pain de Campagne
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ໝາກງາ La Sesame
ເຂົ້າຈີ່ໝາກງາ La Sesame
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
ທາດວານິລາຄລີມ ແລະ ແອັບເປີ້ນ Tarte Souffle
ທາດວານິລາຄລີມ ແລະ ແອັບເປີ້ນ Tarte Souffle
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭24,000
ເບິ່ງ View
ທາດແອັບເປີ້ນໃສ່ຄລີມສົດ Tarte aux Pommes
ທາດແອັບເປີ້ນໃສ່ຄລີມສົດ Tarte aux Pommes
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຈີ່ປິຕ້າ Pita Bread
ເຂົ້າຈີ່ປິຕ້າ Pita Bread
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜົມປັງໂຣລ ໃສ້ຊ໋ອກໂກແລັດ Pain au Chocolat
ເຂົ້າໜົມປັງໂຣລ ໃສ້ຊ໋ອກໂກແລັດ Pain au Chocolat
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
Back to the top