ອຸປະກອນທໍາຄວາມສະອາດ Cleaning Material

ທິດຊູ Scott Select 32 Rolls
ທິດຊູ Scott Select 32 Rolls
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ທິດຊູ Scott Towel Big 2 rolls
ທິດຊູ Scott Towel Big 2 rolls
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
ທິດຊູ Kleenex Foral 150's pieces 3 boxes
ທິດຊູ Kleenex Foral 150's pieces 3 boxes
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
ທິດຊູ Scott Select 24 rolls
ທິດຊູ Scott Select 24 rolls
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
ທິດຊູກໍ້ໃຫຍ່ Kimsoft JRT 2Ply 300 M (roll)
ທິດຊູກໍ້ໃຫຍ່ Kimsoft JRT 2Ply 300 M (roll)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭24,000
ເບິ່ງ View
ທິດຊຼ Scott Extra Care 24R 3Ply
ທິດຊຼ Scott Extra Care 24R 3Ply
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭89,000
ເບິ່ງ View
ທິດຊູ Lady Scott Requrar 150's pieces 3 boxes
ທິດຊູ Lady Scott Requrar 150's pieces 3 boxes
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭58,000
ເບິ່ງ View
ມາຈິກຄລີນ ຄຮີນຟຮໍ Magic clean clean floor 900 ml
ມາຈິກຄລີນ ຄຮີນຟຮໍ Magic clean clean floor 900 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ຖົງຢາງ ຟ້າ 15 x 30 plastic bag blue (per pack)
ຖົງຢາງ ຟ້າ 15 x 30 plastic bag blue (per pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭16,000
ເບິ່ງ View
ຖົງຢາງດຳ 24 x 30 plastic bag (garbage) (per pack)
ຖົງຢາງດຳ 24 x 30 plastic bag (garbage) (per pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭20,000
ເບິ່ງ View
ສະກັອດຂຽວ (ລ້າງຈານ) green sponge (per piece)
ສະກັອດຂຽວ (ລ້າງຈານ) green sponge (per piece)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,000
ເບິ່ງ View
ໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວ Toothpick with wraps (per box)
ໄມ້ຈີ້ມແຂ້ວ Toothpick with wraps (per box)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຢາລ້າງຈານຊັນໄລ sunlight 150ml
ນ້ຳຢາລ້າງຈານຊັນໄລ sunlight 150ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭4,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຢາລ້າງຈານຊັນໄລ sunlight 550ml
ນ້ຳຢາລ້າງຈານຊັນໄລ sunlight 550ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຢາລ້າງຈານຊັນໄລ sunlight 750ml
ນ້ຳຢາລ້າງຈານຊັນໄລ sunlight 750ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຢາລ້າງຈານຊັນໄລ sunlight 3600ml
ນ້ຳຢາລ້າງຈານຊັນໄລ sunlight 3600ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭48,000
ເບິ່ງ View
ຖົງມືພລາສຕິກ ຂະໜາດກາງ Lacy’s Disposable Vinyl Gloves (Med) 100's Malaysia
ຖົງມືພລາສຕິກ ຂະໜາດກາງ Lacy’s Disposable Vinyl Gloves (Med) 100's Malaysia
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭36,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳຢາເຊັດແວ່ນ Diversey Suma Rapid GlassClearner D6 5L Malaysia
ນ້ຳຢາເຊັດແວ່ນ Diversey Suma Rapid GlassClearner D6 5L Malaysia
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭111,000
ເບິ່ງ View
ກາວຮ້ອນ ສີຂາວ North Star Canned Heat Wax (White) 250ml Malaysia
ກາວຮ້ອນ ສີຂາວ North Star Canned Heat Wax (White) 250ml Malaysia
ຈາກ From ₭6,000
ເບິ່ງ View
Moz One 50g
Moz One 50g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭58,000
ເບິ່ງ View