ກາແຟ & ຊາ Coffee & Tea

LMC pure Arabica
LMC pure Arabica
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
LMC Washed Arabica
LMC Washed Arabica
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭35,000
ເບິ່ງ View
LMC Green tea Phonsaly
LMC Green tea Phonsaly
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
LMC Peaberry
LMC Peaberry
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭60,000
ເບິ່ງ View
LMC mocha
LMC mocha
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC Premium Arabica
LMC Premium Arabica
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭35,000
ເບິ່ງ View
LMC wild kingdom
LMC wild kingdom
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
ENGLISH TEA SHOP English Breakfast 20 Sachets
ENGLISH TEA SHOP English Breakfast 20 Sachets
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
Dao Coffee 3 in 1  Turbo 600g Bag 30 sticks á 20g/bag
Dao Coffee 3 in 1 Turbo 600g Bag 30 sticks á 20g/bag
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭28,000
ເບິ່ງ View
Dao Coffee 3 in 1  Original 600g Bag 30 sticks á 20g/bag
Dao Coffee 3 in 1 Original 600g Bag 30 sticks á 20g/bag
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭26,000
ເບິ່ງ View
Dao Green Tea 50g Box
Dao Green Tea 50g Box
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ເນສກາແຟ Nescafe Red Cup 100g
ເນສກາແຟ Nescafe Red Cup 100g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭41,000
ເບິ່ງ View
ເນສກາແຟ Nescafe Gold Blend Smooth Taste Rich Aroma 100g
ເນສກາແຟ Nescafe Gold Blend Smooth Taste Rich Aroma 100g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭41,000
ເບິ່ງ View
ກາເຟສີໜູກ Sinouk Gold Aromatic Arabiga 100g
ກາເຟສີໜູກ Sinouk Gold Aromatic Arabiga 100g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭92,000
ເບິ່ງ View
ເນສກາແຟ Nescafe Gold Blend  90g
ເນສກາແຟ Nescafe Gold Blend 90g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭69,000
ເບິ່ງ View
ກາເຟສີໜຸກ Sinouk Pure  Arabiga Typical Japaness Roast 200g
ກາເຟສີໜຸກ Sinouk Pure Arabiga Typical Japaness Roast 200g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭78,000
ເບິ່ງ View
ກາເຟສີໜຸກ Sinouk Pure  Arabiga Korean Roast 500g
ກາເຟສີໜຸກ Sinouk Pure Arabiga Korean Roast 500g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭127,000
ເບິ່ງ View
ກາເຟສີໜຸກ Sinouk Pure  Arabiga Typical Japaness Roast 500g
ກາເຟສີໜຸກ Sinouk Pure Arabiga Typical Japaness Roast 500g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭161,000
ເບິ່ງ View
ກາເຟເຂົາຊ່ອງ Khao Shong 100g
ກາເຟເຂົາຊ່ອງ Khao Shong 100g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ເນສກາເຟ Nescafe Gold Edel&Aromatisch 200g
ເນສກາເຟ Nescafe Gold Edel&Aromatisch 200g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭94,000
ເບິ່ງ View
Back to the top