ກາແຟ & ຊາ Coffee & Tea

LMC pure Arabica
LMC pure Arabica
ຈາກ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
LMC mocha
LMC mocha
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC Premium Arabica
LMC Premium Arabica
ຈາກ From ₭35,000
ເບິ່ງ View
LMC wild kingdom
LMC wild kingdom
ຈາກ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
ENGLISH TEA SHOP English Breakfast 20 Sachets
ENGLISH TEA SHOP English Breakfast 20 Sachets
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
Dao Coffee 3 in 1  Turbo 600g Bag 30 sticks á 20g/bag
Dao Coffee 3 in 1 Turbo 600g Bag 30 sticks á 20g/bag
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭28,000
ເບິ່ງ View
ກາເຟ ໄອສະລຶມ I-Slym coffee Plus
ກາເຟ ໄອສະລຶມ I-Slym coffee Plus
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭42,000
ເບິ່ງ View
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ TWININGS English Breakfast Tin 100g UK
ຊາອິງລິດເບັກຟາດສ TWININGS English Breakfast Tin 100g UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭118,000
ເບິ່ງ View
ຊາເອິດເກຣກະປອງ Twinings Classic Earl Grey Tin 100g UK
ຊາເອິດເກຣກະປອງ Twinings Classic Earl Grey Tin 100g UK
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭118,000
ເບິ່ງ View
ຊາດາຈາລິງ Sir Thomas STL TB Darjeeling Indonesia  25's x 2 g
ຊາດາຈາລິງ Sir Thomas STL TB Darjeeling Indonesia 25's x 2 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭49,000
ເບິ່ງ View
ຊາລິປຕັນ ຣູມເຊີວິສ Catering 1000’s  (Enveloped Tea Bags)
ຊາລິປຕັນ ຣູມເຊີວິສ Catering 1000’s (Enveloped Tea Bags)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭447,000
ເບິ່ງ View
LMC Vanilla Flavor
LMC Vanilla Flavor
ຈາກ From ₭33,000
ເບິ່ງ View
LMC Mocha Flavor
LMC Mocha Flavor
ຈາກ From ₭33,000
ເບິ່ງ View
LMC Washed Arabica
LMC Washed Arabica
ຈາກ From ₭35,000
ເບິ່ງ View
LMC Washed Robusta
LMC Washed Robusta
ຈາກ From ₭26,000
ເບິ່ງ View
LMC Green tea Phonsaly
LMC Green tea Phonsaly
ຈາກ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
LMC Elephant Express
LMC Elephant Express
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC Vanilla Flavour
LMC Vanilla Flavour
ຈາກ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LMC Pure Arabica
LMC Pure Arabica
ຈາກ From ₭35,000
ເບິ່ງ View
Back to the top