ຜະລິດຕະພັນນົມ Dairy Products

Rimping Fresh cow milk 100% 200ml
Rimping Fresh cow milk 100% 200ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
Cowhead ນົມສົດ Cowhead UHT Pure Milk 1 L
Cowhead ນົມສົດ Cowhead UHT Pure Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭17,000
ເບິ່ງ View
Cowhead ນົມສົດໄຂມັນຕ່ຳ Cowhead UHT Pure Lite Milk 1 L
Cowhead ນົມສົດໄຂມັນຕ່ຳ Cowhead UHT Pure Lite Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
ຄຣີມ RICH GOLD LABEL NON-DAIRY TOPPING 1 LTR
ຄຣີມ RICH GOLD LABEL NON-DAIRY TOPPING 1 LTR
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭54,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : SELECT RICE PLAIN 946G
Pacific Food BEVERAGES : SELECT RICE PLAIN 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY VANILLA 946G
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY VANILLA 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭36,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY PLAIN 946G
Pacific Food BEVERAGES : SELECT SOY PLAIN 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭36,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC SOY UNSWEETEN 946G
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC SOY UNSWEETEN 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : ALMOND UNSWEETENED 946G
Pacific Food BEVERAGES : ALMOND UNSWEETENED 946G
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
Pacific Food: HAZENUT & CHOCOLATE 946G
Pacific Food: HAZENUT & CHOCOLATE 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : HAZENUT 946G
Pacific Food BEVERAGES : HAZENUT 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC OAT LOW FAT 946G
Pacific Food BEVERAGES : ORGANIC OAT LOW FAT 946G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Pacific Select Rice Plain 946ml
Pacific Select Rice Plain 946ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭36,000
ເບິ່ງ View
ຄຣິມນົມສົດ Royal Miller UHT Full Cream Milk 1L (Germany)
ຄຣິມນົມສົດ Royal Miller UHT Full Cream Milk 1L (Germany)
ຈາກ From ₭12,000
ເບິ່ງ View
ມາກາລີນ FLORA MARGARINE FLORA 500G
ມາກາລີນ FLORA MARGARINE FLORA 500G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭36,000
ເບິ່ງ View
ມາກາລີນ FLORA MARGARINE FLORA 250G
ມາກາລີນ FLORA MARGARINE FLORA 250G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭27,000
ເບິ່ງ View
ເນຍໜາກກອກ LURPAK MARGERINE : OLIVES SPREAD
ເນຍໜາກກອກ LURPAK MARGERINE : OLIVES SPREAD
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭33,000
ເບິ່ງ View
ເນຍບໍ່ປະສົມເກືອ GOLD TREE BUTTER UNSALTED 250G
ເນຍບໍ່ປະສົມເກືອ GOLD TREE BUTTER UNSALTED 250G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭33,000
ເບິ່ງ View
ເນຍເຄັມ GOLD TREE BUTTER SALTED 250G
ເນຍເຄັມ GOLD TREE BUTTER SALTED 250G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭33,000
ເບິ່ງ View
ເນຍ BEGA BUTTER - UNSALTED 227G
ເນຍ BEGA BUTTER - UNSALTED 227G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭27,000
ເບິ່ງ View