ປາ & ອາຫານທະເລ Fish & Seafood

ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
MILK FISH (WHOLE-Body  Frozen) price per Kg
MILK FISH (WHOLE-Body Frozen) price per Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭68,000
ເບິ່ງ View
ປາສາບະນໍເວ (ກກ) Atlantic Mackerel (per kg) (frozen)
ປາສາບະນໍເວ (ກກ) Atlantic Mackerel (per kg) (frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭42,000
ເບິ່ງ View
ປາທູ ແຊ່ແຂງ(ກກ) indian Mackerel  size 8/10 per kg (Frozen)
ປາທູ ແຊ່ແຂງ(ກກ) indian Mackerel size 8/10 per kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
ປາທູ ແຊ່ແຂງ(ກກ) indian Mackerel size frozen 6/8 per kg (Frozen)
ປາທູ ແຊ່ແຂງ(ກກ) indian Mackerel size frozen 6/8 per kg (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
ປາກະພົງ (5-7ຂີດ/ໂຕ) Snapper fish (fish weight 500g-700g) (price per Kg)
ປາກະພົງ (5-7ຂີດ/ໂຕ) Snapper fish (fish weight 500g-700g) (price per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭56,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg) (Frozen)
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕແມ່ Female freshwater shrimp (31-40 Per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭91,000
ເບິ່ງ View
FLD ປາດໍລີ້ Pangasius Dory Fillet Frozen(Per Kg)
FLD ປາດໍລີ້ Pangasius Dory Fillet Frozen(Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) portion skin/boneless frozen(Price per Kg) (Frozen)
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) portion skin/boneless frozen(Price per Kg) (Frozen)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ປາດໍ່ລີ້ (Dory) fish fillet Frozen(1Kg pack)
ປາດໍ່ລີ້ (Dory) fish fillet Frozen(1Kg pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
ປາໄຂ່ ແຊ່ແຂງ Shishamo frozen(egg fish) (pack 500g)
ປາໄຂ່ ແຊ່ແຂງ Shishamo frozen(egg fish) (pack 500g)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) fillet skinless boneless Frozen (Price per Kg) (Frozen)
ປາດໍລີ້ Pangasius (Dorry) fillet skinless boneless Frozen (Price per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
SMOKED SALMON PRESLIED 100g
SMOKED SALMON PRESLIED 100g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭33,000
ເບິ່ງ View
ທູນ່າຊີ້ນສະເຕກ ແຊ່ແຂງ Tuna Steak (per Kg) (Frozen)
ທູນ່າຊີ້ນສະເຕກ ແຊ່ແຂງ Tuna Steak (per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭185,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງໄຂ່ (30-35ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp with egg (30-35 pieces/pack/kg)
ກຸ້ງໄຂ່ (30-35ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp with egg (30-35 pieces/pack/kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭105,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງຂາວສົດ (40ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp (40 pieces/pack/kg)
ກຸ້ງຂາວສົດ (40ໂຕ/ກກ) Whiteleg Shrimp (40 pieces/pack/kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭89,000
ເບິ່ງ View
FLD Shrimp (No shell) size 61/70 (pack) (Frozen)
FLD Shrimp (No shell) size 61/70 (pack) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕຜູ້ Male freshwater shrimp (10-15 Per Kg) (Frozen)
ກຸ້ງແມ່ນ້ຳໂຕຜູ້ Male freshwater shrimp (10-15 Per Kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭97,000
ເບິ່ງ View
ກຸ້ງກ້າມແດງ ເປັນໆ Red claw crayfish (Alive) (per kg)
ກຸ້ງກ້າມແດງ ເປັນໆ Red claw crayfish (Alive) (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭185,000
ເບິ່ງ View
Back to the top