ປາ & ອາຫານທະເລ Fish & Seafood

ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ປານິນ (Nile Tilapia) 1Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
MILK FISH (WHOLE-Body  Frozen) price per Kg
MILK FISH (WHOLE-Body Frozen) price per Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭68,000
ເບິ່ງ View
FLD ປາດໍລີ້ Pangasius Dory Fillet Frozen(Per Kg)
FLD ປາດໍລີ້ Pangasius Dory Fillet Frozen(Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
ປາສາບະນໍເວ (ກກ) Atlantic Mackerel per kg
ປາສາບະນໍເວ (ກກ) Atlantic Mackerel per kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭42,000
ເບິ່ງ View
ປາໄຂ່ (ແພັກ 500g) Shishamo (egg fish) (pack 500g)
ປາໄຂ່ (ແພັກ 500g) Shishamo (egg fish) (pack 500g)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
ຫອຍຫວານ TOP SHELL (size 20/30) (pack 1 kg) (Frozen)
ຫອຍຫວານ TOP SHELL (size 20/30) (pack 1 kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭50,000
ເບິ່ງ View
ຫອຍແຄງ (ກກ) Tegillarca granosa (Clam) per Kg
ຫອຍແຄງ (ກກ) Tegillarca granosa (Clam) per Kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭40,000
ເບິ່ງ View
DF ປູອັດຊີນມັນໂຕະ Crabstick Shinmanto 500g
DF ປູອັດຊີນມັນໂຕະ Crabstick Shinmanto 500g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
ທອດມັນປາ PFP Thai fish cake PFP Brand (1 kg pack)
ທອດມັນປາ PFP Thai fish cake PFP Brand (1 kg pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
ປາມືກວົງ (ແພັກ) Squid Rings (pack)
ປາມືກວົງ (ແພັກ) Squid Rings (pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
SMOKED SALMON PRESLIED 100g
SMOKED SALMON PRESLIED 100g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭33,000
ເບິ່ງ View
SMOKED SALMON PRESLIED 200g
SMOKED SALMON PRESLIED 200g
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ປາທູ (ກກ) indian Mackerel size 8/10 per kg
ປາທູ (ກກ) indian Mackerel size 8/10 per kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
ປາກະພົງ (5-7ຂີດ/ໂຕ) Snapper fish (fish weight 500g-700g) (price per Kg)
ປາກະພົງ (5-7ຂີດ/ໂຕ) Snapper fish (fish weight 500g-700g) (price per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭56,000
ເບິ່ງ View
ປາດໍ່ລີ້ (Dory) fish fillet Frozen(1Kg pack)
ປາດໍ່ລີ້ (Dory) fish fillet Frozen(1Kg pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
ລູກຊີ້ນປາ ຢີຫໍ້ ສະວີວົງ (ແພັກ) Fish ball (TVI) pack
ລູກຊີ້ນປາ ຢີຫໍ້ ສະວີວົງ (ແພັກ) Fish ball (TVI) pack
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
ຊີ້ນປູກ້ອນ ເກຣດ ເອ (ກກ) Crab meat grade A (kg)
ຊີ້ນປູກ້ອນ ເກຣດ ເອ (ກກ) Crab meat grade A (kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭420,000
ເບິ່ງ View
ທອດມັນປາ ຢີ່ຫໍ້ສະວີວົງ (ແພັກ) Thai fish cake (pack)
ທອດມັນປາ ຢີ່ຫໍ້ສະວີວົງ (ແພັກ) Thai fish cake (pack)
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
ປູອັດ ແພັກ 500ກ Crab stick (500g/pack)
ປູອັດ ແພັກ 500ກ Crab stick (500g/pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭22,000
ເບິ່ງ View
ປູອັດ ແພັກ 250ກ Crab stick (250g/pack)
ປູອັດ ແພັກ 250ກ Crab stick (250g/pack)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
Back to the top