Frozen Food

ຫມູສັນນອກຊຸບເກັດເຂົ້າຫນົມປັງທອດ Tonkatsu pork cutlet
ຫມູສັນນອກຊຸບເກັດເຂົ້າຫນົມປັງທອດ Tonkatsu pork cutlet
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
ແຮມເບີກ້ອນຊີ້ນໂຮຍຊອດ Meat ball
ແຮມເບີກ້ອນຊີ້ນໂຮຍຊອດ Meat ball
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
ແຮມເບີກລາດຊອດ Hamburg with sauce
ແຮມເບີກລາດຊອດ Hamburg with sauce
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
ກ້ຽວຊ່າ ສະຕາຍຍີ່ປຸ່ນ GYOZA
ກ້ຽວຊ່າ ສະຕາຍຍີ່ປຸ່ນ GYOZA
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭30,000
ເບິ່ງ View
ໄກ່ຄາຣາເກະ Karaage
ໄກ່ຄາຣາເກະ Karaage
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
ຫມູຜັດມັນຝຣັ່ງຊຸບເກັດເຂົ້າຫນົມປັງທອດ pork potato croquette
ຫມູຜັດມັນຝຣັ່ງຊຸບເກັດເຂົ້າຫນົມປັງທອດ pork potato croquette
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
ຫມູປຸງລົດຜັດຊອດ Yakiniku Pork
ຫມູປຸງລົດຜັດຊອດ Yakiniku Pork
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
ຖົ່ວຢີ່ປຸ່ນ Japan Edamane beans (per kg)
ຖົ່ວຢີ່ປຸ່ນ Japan Edamane beans (per kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭49,000
ເບິ່ງ View
Back to the top