ສ່ວນປະກອບ Ingredients

ສົດປະຈໍາວັນຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ
Daily fresh from our local market
ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູບາລສາມິກ Galletti Balsamic Vinegar Italy 500 ml
ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູບາລສາມິກ Galletti Balsamic Vinegar Italy 500 ml
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭29,000
ເບິ່ງ View
Cook Soybean oil 2L ນ້ຳມັນພືດກາກຸ໊ກ 2 ລິດ
Cook Soybean oil 2L ນ້ຳມັນພືດກາກຸ໊ກ 2 ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭26,000
ເບິ່ງ View
Cook Soybean oil 1L ນ້ຳມັນພືດກາກຸ໊ກ 1 ລິດ
Cook Soybean oil 1L ນ້ຳມັນພືດກາກຸ໊ກ 1 ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭17,000
ເບິ່ງ View
ຄຣີມຊີສສູດໄຂມັນຕ່ຳ PHIL CREAM CHEESE LITE 250G
ຄຣີມຊີສສູດໄຂມັນຕ່ຳ PHIL CREAM CHEESE LITE 250G
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭43,000
ເບິ່ງ View
HEINZ ເວນີກ້າແອ໊ບເປີ້ນໄຊເດິ້ HEINZ Apple Cider Vinegar 32 oz USA
HEINZ ເວນີກ້າແອ໊ບເປີ້ນໄຊເດິ້ HEINZ Apple Cider Vinegar 32 oz USA
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭39,000
ເບິ່ງ View
DATU PUTI White Vinegar 1L
DATU PUTI White Vinegar 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 500 g (China)
ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 500 g (China)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭24,000
ເບິ່ງ View
ກະທິໝາກພ້າວ Ampawa 100% Coconut milk  ( 1000ml )
ກະທິໝາກພ້າວ Ampawa 100% Coconut milk ( 1000ml )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭28,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳກະທິໝາກພ້າວ  Chaokoh Coconut Milk 1 L
ນ້ຳກະທິໝາກພ້າວ Chaokoh Coconut Milk 1 L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭23,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳໝາກນາວ ຟ້າໄທ 1L
ນ້ຳໝາກນາວ ຟ້າໄທ 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
ຊອສ ຮອຍຊິນ Woh hup Hoisin Sauce Malaysia 350 g
ຊອສ ຮອຍຊິນ Woh hup Hoisin Sauce Malaysia 350 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
East sun Dried Chick Peas 1kg
East sun Dried Chick Peas 1kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Oyster Sauce Maekrua 600mL ນ້ຳມັນຊອດຫອຍນນາງລົມ 600 ມລ
Oyster Sauce Maekrua 600mL ນ້ຳມັນຊອດຫອຍນນາງລົມ 600 ມລ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭16,000
ເບິ່ງ View
ເກັດຂະໜົມປັງ bread crumbs GOGI 200g
ເກັດຂະໜົມປັງ bread crumbs GOGI 200g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭11,000
ເບິ່ງ View
ແປ້ງທອດກອບ Gogi Tempura Batter Mix 150g
ແປ້ງທອດກອບ Gogi Tempura Batter Mix 150g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
Jade hi a palm oil 1L ນ້ຳມັນພືດກາຫຍົກ 1ລິດ
Jade hi a palm oil 1L ນ້ຳມັນພືດກາຫຍົກ 1ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
Back to the top