ສ່ວນປະກອບ Ingredients

ສົດປະຈໍາວັນຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຮົາ
Daily fresh from our local market
BRAGG ເວນີກ້າແອັບເປີ່ນປອດສານພິດ  BRAGG Organic apple cider vinegar 946ml
BRAGG ເວນີກ້າແອັບເປີ່ນປອດສານພິດ BRAGG Organic apple cider vinegar 946ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭72,000
ເບິ່ງ View
Cook Soybean oil 2L ນ້ຳມັນພືດກາກຸ໊ກ 2 ລິດ
Cook Soybean oil 2L ນ້ຳມັນພືດກາກຸ໊ກ 2 ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭26,000
ເບິ່ງ View
Cook Soybean oil 1L ນ້ຳມັນພືດກາກຸ໊ກ 1 ລິດ
Cook Soybean oil 1L ນ້ຳມັນພືດກາກຸ໊ກ 1 ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭17,000
ເບິ່ງ View
ຊອດໝາກເຜັດ ສະຕາຍສີງກະໂປ Woh Hup Singapore Laksa Paste Malaysia 190 g
ຊອດໝາກເຜັດ ສະຕາຍສີງກະໂປ Woh Hup Singapore Laksa Paste Malaysia 190 g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭28,000
ເບິ່ງ View
ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 500 g (China)
ນ້ຳເຜິ້ງ Royal Miller Honey 500 g (China)
ຈາກ From ₭24,000
ເບິ່ງ View
Oyster Sauce Maekrua 600mL ນ້ຳມັນຊອດຫອຍນນາງລົມ 600 ມລ
Oyster Sauce Maekrua 600mL ນ້ຳມັນຊອດຫອຍນນາງລົມ 600 ມລ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭16,000
ເບິ່ງ View
ແປ້ງທອດກອບ Gogi Tempura Batter Mix 150g
ແປ້ງທອດກອບ Gogi Tempura Batter Mix 150g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
Jade hi a palm oil 1L ນ້ຳມັນພືດກາຫຍົກ 1ລິດ
Jade hi a palm oil 1L ນ້ຳມັນພືດກາຫຍົກ 1ລິດ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭13,000
ເບິ່ງ View
Salt Lao 1kg ເກືອລາວ 1 ກກ
Salt Lao 1kg ເກືອລາວ 1 ກກ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
Sugar white Mitr phol 1kg ນ້ຳຕານຊາຍຂາວ ມິດຜົນ 1 ກກ
Sugar white Mitr phol 1kg ນ້ຳຕານຊາຍຂາວ ມິດຜົນ 1 ກກ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭9,000
ເບິ່ງ View
Sugar Cane Mitr phol Natural 1kg ນ້ຳຕານຊາຍແດງ ມິດຜົນ 1 ກກ
Sugar Cane Mitr phol Natural 1kg ນ້ຳຕານຊາຍແດງ ມິດຜົນ 1 ກກ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
knorr powder pork 450g ຄະນໍຜົງຫມູສັບ 450 ກຣາມ
knorr powder pork 450g ຄະນໍຜົງຫມູສັບ 450 ກຣາມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
tomatoes sauce ຊອສໝາກເລັ່ນ ກາພູເຂົາທອງ 660ກຣັມ
tomatoes sauce ຊອສໝາກເລັ່ນ ກາພູເຂົາທອງ 660ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
soy sauce ນ້ຳສະອິ້ວ ກາພູເຂົາທອງ ຝາເຫຼືອງ 110ຊີຊີ
soy sauce ນ້ຳສະອິ້ວ ກາພູເຂົາທອງ ຝາເຫຼືອງ 110ຊີຊີ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭7,000
ເບິ່ງ View
Ajinomoto MSG ແປ້ງນົວອາຍິໂນະໂມະໂຕ໊ະ 500ກຣັມ
Ajinomoto MSG ແປ້ງນົວອາຍິໂນະໂມະໂຕ໊ະ 500ກຣັມ
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
LUGLIO ນ້ຳມັນໝາກກອກ LUGLIO OLIVE OIL EXTRA VIRGIN ORGANIC
LUGLIO ນ້ຳມັນໝາກກອກ LUGLIO OLIVE OIL EXTRA VIRGIN ORGANIC
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭100,000
ເບິ່ງ View
Casa Fiesta ຊອສທາໂກ້ Casa Fiesta Taco Sauce Mild 227g
Casa Fiesta ຊອສທາໂກ້ Casa Fiesta Taco Sauce Mild 227g
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
OLD EL PASO ຊອສຊາວຊ້າເຜັດຮ້ອນ OLD EL PASO Hot Chunky Tomato Salsa 300g
OLD EL PASO ຊອສຊາວຊ້າເຜັດຮ້ອນ OLD EL PASO Hot Chunky Tomato Salsa 300g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭39,000
ເບິ່ງ View
Heinz ຊອສສເຕັກ Heinz Steak Sauce 370 g
Heinz ຊອສສເຕັກ Heinz Steak Sauce 370 g
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
LEGGOS ຊອສພາສຕ້າໂບໂລກເນສ LEGGOS Bolognese Chunky Pasta Sauce 575g
LEGGOS ຊອສພາສຕ້າໂບໂລກເນສ LEGGOS Bolognese Chunky Pasta Sauce 575g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭38,000
ເບິ່ງ View
Back to the top