ເຫຼົ້າຊາເກ ຢີ່ປຸ່ນ Japanese Sake

HYOGO OTOKOYAMA (Normal)
HYOGO OTOKOYAMA (Normal)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭55,000
ເບິ່ງ View
KANBE NIGORI-ZAKE (Cloudy sake, Unfiltered sake)
KANBE NIGORI-ZAKE (Cloudy sake, Unfiltered sake)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭55,000
ເບິ່ງ View
KARAKUCHI KANBE (Honjozo)720 ml
KARAKUCHI KANBE (Honjozo)720 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭140,000
ເບິ່ງ View
MEIJO JUNMAI (Junmai)
MEIJO JUNMAI (Junmai)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭70,000
ເບິ່ງ View
MEIJO YAMADA-NISHIKI (Normal sake) 720 ml
MEIJO YAMADA-NISHIKI (Normal sake) 720 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭160,000
ເບິ່ງ View
SENHIME (Daiginjo)
SENHIME (Daiginjo)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭200,000
ເບິ່ງ View
KIKUMASAMUNE(HYOGO PREFECTURE)
KIKUMASAMUNE(HYOGO PREFECTURE)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭50,000
ເບິ່ງ View
AKA RIEMON 720 ml
AKA RIEMON 720 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭150,000
ເບິ່ງ View
RIEMON 900 ml
RIEMON 900 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭150,000
ເບິ່ງ View
RIEMON KURO 900 ml
RIEMON KURO 900 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭150,000
ເບິ່ງ View
TEKKAN 900 ml
TEKKAN 900 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭195,000
ເບິ່ງ View
TEKKAN KURO 900 ml
TEKKAN KURO 900 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭195,000
ເບິ່ງ View
BENI TEKKAN 900 ml
BENI TEKKAN 900 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭210,000
ເບິ່ງ View
KURO YOKAICHI 720 ml
KURO YOKAICHI 720 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭135,000
ເບິ່ງ View
IKKOMON 720 ml
IKKOMON 720 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭290,000
ເບິ່ງ View
KAIRAKUEN mini cup 160 ml
KAIRAKUEN mini cup 160 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭34,000
ເບິ່ງ View
KAIRAKUEN 720 ml
KAIRAKUEN 720 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭175,000
ເບິ່ງ View
BAIKO 1800 ml
BAIKO 1800 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭230,000
ເບິ່ງ View
JUKUSEI UMESHU haft bottle 300 ml
JUKUSEI UMESHU haft bottle 300 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭100,000
ເບິ່ງ View
JUKUSEI UMESHU 720 ml
JUKUSEI UMESHU 720 ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭235,000
ເບິ່ງ View
Back to the top