ຊີ້ນ Meat

ສົດປະຈໍາວັນຈາກກະສິກໍາຂອງພວກເຮົາ

Daily fresh from our local farm

LOCAL MARKET ຊີ້ນສັນບ່າ Pork Neck
LOCAL MARKET ຊີ້ນສັນບ່າ Pork Neck
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭19,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຕີນຫມູ Pork feet
LOCAL MARKET ຕີນຫມູ Pork feet
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭17,000
ເບິ່ງ View
NZ- LAMB CHOP portion 350-400g (Frozen)
NZ- LAMB CHOP portion 350-400g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭65,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຫມູບົດ Pork Grounded per Kilo
LAO FRESH MEAT ຫມູບົດ Pork Grounded per Kilo
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭50,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
LAO FRESH MEAT ສາມຊັ້ນ Pork belly(price per 1kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭44,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT  Pork loin boneless skinless
LAO FRESH MEAT Pork loin boneless skinless
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭56,000
ເບິ່ງ View
NZ- LAMB CHOP portion (Price per kg) (Frozen)
NZ- LAMB CHOP portion (Price per kg) (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭150,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ກະດູກຂ້າງ Pork ribs
LAO FRESH MEAT ກະດູກຂ້າງ Pork ribs
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭63,000
ເບິ່ງ View
Local Market ຊີ້ນສັນໃນງົວ beef Fillet
Local Market ຊີ້ນສັນໃນງົວ beef Fillet
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭40,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຂາໂຕ້ຫມູ Pork Leg
LAO FRESH MEAT ຂາໂຕ້ຫມູ Pork Leg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭35,000
ເບິ່ງ View
LAO FRESH MEAT ຊີ້ນຄໍຫມູ Pork Shoulder (Per Kg)
LAO FRESH MEAT ຊີ້ນຄໍຫມູ Pork Shoulder (Per Kg)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭55,000
ເບິ່ງ View
FLD Asian Meatballs (Per Kg) (Frozen)
FLD Asian Meatballs (Per Kg) (Frozen)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
LOCAL MARKET ຫູຫມູ Pork Ear
LOCAL MARKET ຫູຫມູ Pork Ear
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
NZ- Lamb Bone-in Frenched Rack Cap On IW/VAC (Frozen)
NZ- Lamb Bone-in Frenched Rack Cap On IW/VAC (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭357,000
ເບິ່ງ View
FLD Sai oua Beef (Laos Sausage) 500g (Frozen)
FLD Sai oua Beef (Laos Sausage) 500g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭45,000
ເບິ່ງ View
FLD Beef bacon 200g (Frozen)
FLD Beef bacon 200g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭30,000
ເບິ່ງ View
FLD Heavenly Jerky Beef 100g (Frozen)
FLD Heavenly Jerky Beef 100g (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭32,000
ເບິ່ງ View
NZ- Lamb Bone-in Foreshank(Frozen) per kg
NZ- Lamb Bone-in Foreshank(Frozen) per kg
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭104,000
ເບິ່ງ View
NZ- Lamb Bone-in Frenched Rack Cap Off IW/VAC (Frozen)
NZ- Lamb Bone-in Frenched Rack Cap Off IW/VAC (Frozen)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭388,000
ເບິ່ງ View
Back to the top