ອາຫານຫວ່າງ Snacks

Tiger on fire (12 packs)
Tiger on fire (12 packs)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭120,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຫນົມ ເລ Lays 15g
ເຂົ້າຫນົມ ເລ Lays 15g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭2,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຫນົມ ເລ Lays 50, 52, 62 g
ເຂົ້າຫນົມ ເລ Lays 50, 52, 62 g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຫນົມ ເລ Lays 158, 160 g
ເຂົ້າຫນົມ ເລ Lays 158, 160 g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭15,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຫນົມ  Tawan 64g
ເຂົ້າຫນົມ Tawan 64g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຫນົມ  Tawan 17g
ເຂົ້າຫນົມ Tawan 17g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭2,000
ເບິ່ງ View
Oregon Fresh Potato chips 150g (USA)
Oregon Fresh Potato chips 150g (USA)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭20,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຫນົມ  Sunbites 16g
ເຂົ້າຫນົມ Sunbites 16g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭3,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຫນົມ  Sunbites
ເຂົ້າຫນົມ Sunbites
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭7,000
ເບິ່ງ View
Farmland Thin Curv Chips 160 g (Malaysia )
Farmland Thin Curv Chips 160 g (Malaysia )
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າຫນົມ ເລ lay stax 110 g
ເຂົ້າຫນົມ ເລ lay stax 110 g
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭13,000
ເບິ່ງ View
ໝາກໄມ້ລວມອົບແຫ້ງ Dao Mixed fruit chips
ໝາກໄມ້ລວມອົບແຫ້ງ Dao Mixed fruit chips
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭25,000
ເບິ່ງ View
ກູລິໂກະ ພີຈອຍ Glico Pejoy (39g)
ກູລິໂກະ ພີຈອຍ Glico Pejoy (39g)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
ປ໊ອກກີ້ ຊອງນ້ອຍ 13 (g)
ປ໊ອກກີ້ ຊອງນ້ອຍ 13 (g)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭3,000
ເບິ່ງ View
ກູລິໂກະ ປັອກກີ້  pocky 40+ g
ກູລິໂກະ ປັອກກີ້ pocky 40+ g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭8,000
ເບິ່ງ View
ເຂົ້າໜົມເດັກນ້ອຍ ແຮບປີ້ໄບ້ Happy bites 50 (g)
ເຂົ້າໜົມເດັກນ້ອຍ ແຮບປີ້ໄບ້ Happy bites 50 (g)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭20,000
ເບິ່ງ View
ຊິນໄມ Shinmai 60,52,50 (g)
ຊິນໄມ Shinmai 60,52,50 (g)
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
Cowhead Milk Cream Biscuits 190G (Malaysia)
Cowhead Milk Cream Biscuits 190G (Malaysia)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭17,000
ເບິ່ງ View
Cowhead Crispy Cheese Crackers 190G (Malaysia)
Cowhead Crispy Cheese Crackers 190G (Malaysia)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭16,000
ເບິ່ງ View
Cowhead Peanut Butter Cream 190G (Malaysia)
Cowhead Peanut Butter Cream 190G (Malaysia)
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭16,000
ເບິ່ງ View
Back to the top