ເຄື່ອງດື່ມ Softdrinks

ນ້ຳຫມາກໄມ້ເພື່ອສຸຂະພາບ Healthy juices
ນ້ຳຫມາກໄມ້ເພື່ອສຸຂະພາບ Healthy juices
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
ແປັບຊີ ຕຸກ ( pepsi bottle ) 1,25L
ແປັບຊີ ຕຸກ ( pepsi bottle ) 1,25L
ຈາກ From ₭8,000
ເບິ່ງ View
ແປັບຊີ ຕຸກ ( Pepsi bottle ) 500ml
ແປັບຊີ ຕຸກ ( Pepsi bottle ) 500ml
ຈາກ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
ແປັບຊີ ກະປ່ອງ ( pepsi can )
ແປັບຊີ ກະປ່ອງ ( pepsi can )
ຈາກ From ₭5,000
ເບິ່ງ View
Drinking Water 250ml
Drinking Water 250ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭1,500
ເບິ່ງ View
Drinking Water 360ml
Drinking Water 360ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭2,000
ເບິ່ງ View
Drinking Water 600ml
Drinking Water 600ml
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭3,000
ເບິ່ງ View
Dao Drinking Water 1,5L
Dao Drinking Water 1,5L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
Dao Drinking Water 2L
Dao Drinking Water 2L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭6,000
ເບິ່ງ View
Sunfresh ນ້ຳໝາກແອບເປີ້ນ ແລະ ແຄລນເບີຣີ Sunfresh Apple Cranberry Juice 1L
Sunfresh ນ້ຳໝາກແອບເປີ້ນ ແລະ ແຄລນເບີຣີ Sunfresh Apple Cranberry Juice 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭21,000
ເບິ່ງ View
Sunfresh ນ້ຳໝາກມ່ວງ Sunfresh Mango Nectar 1L
Sunfresh ນ້ຳໝາກມ່ວງ Sunfresh Mango Nectar 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
Sunfresh ນ້ຳໝາກໄມ້ລວມ Sunfresh Multi Fruits Juice 1L
Sunfresh ນ້ຳໝາກໄມ້ລວມ Sunfresh Multi Fruits Juice 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
Sunfresh ນ້ຳໝາກນັດ Sunfresh Pineapple Juice 1L
Sunfresh ນ້ຳໝາກນັດ Sunfresh Pineapple Juice 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
Sunfresh ນ້ຳໝາກອາງຸ່ນ Sunfresh Grape Juice 1L
Sunfresh ນ້ຳໝາກອາງຸ່ນ Sunfresh Grape Juice 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
Sunfresh ນ້ຳໝາກແອບເປີ້ນ Sunfresh Apple Juice 1L
Sunfresh ນ້ຳໝາກແອບເປີ້ນ Sunfresh Apple Juice 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
Sunfresh ນ້ຳໝາກກ້ຽງ Sunfresh Orange Juice 1L
Sunfresh ນ້ຳໝາກກ້ຽງ Sunfresh Orange Juice 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
CYPRINA ນ້ຳໝາກໄມ້ລວມ CYPRINA Natural Tropical Mix Juice 1L
CYPRINA ນ້ຳໝາກໄມ້ລວມ CYPRINA Natural Tropical Mix Juice 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
CYPRINA ນ້ຳລູກທໍ້ແລະແອບເປີ້ນ CYPRINA Natural Peach And Apple Juice 1L
CYPRINA ນ້ຳລູກທໍ້ແລະແອບເປີ້ນ CYPRINA Natural Peach And Apple Juice 1L
ຂາຍຫມົດ Sold Out
ເບິ່ງ View
CYPRINA ນ້ຳໝາກເລັ່ນ CYPRINA Natural Tomato Juice 1L
CYPRINA ນ້ຳໝາກເລັ່ນ CYPRINA Natural Tomato Juice 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View
CYPRINA ນ້ຳໝາກອາງຸ່ນ CYPRINA Natural Grape Juice 1L
CYPRINA ນ້ຳໝາກອາງຸ່ນ CYPRINA Natural Grape Juice 1L
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭19,000
ເບິ່ງ View