ເບິ່ງແຍງຊ່ອງປາກ Oral care

ຢາສີຟັນ ດອກບົວຄູ່ ແອັກທີບ ຊາໂຄ 150g
ຢາສີຟັນ ດອກບົວຄູ່ ແອັກທີບ ຊາໂຄ 150g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭25,000
ເບິ່ງ View
ຢາສີຟັນ ດອກບົວຄູ່ ສູດເຢັນ Fresh and cool 150g
ຢາສີຟັນ ດອກບົວຄູ່ ສູດເຢັນ Fresh and cool 150g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭18,000
ເບິ່ງ View
ຊິດເທັມມາ ສະປຣິງ ຟູອໍລາຍ  Systema Spring Fluoride  160g
ຊິດເທັມມາ ສະປຣິງ ຟູອໍລາຍ Systema Spring Fluoride 160g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭12,000
ເບິ່ງ View
ຊິດເທັມມາ ສູດຊາໂຄ Systema  Advanced Charcoal 160g
ຊິດເທັມມາ ສູດຊາໂຄ Systema Advanced Charcoal 160g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭17,000
ເບິ່ງ View
ຊອລ ເຟຣຊ Salz Fresh  All Formulation 40g
ຊອລ ເຟຣຊ Salz Fresh All Formulation 40g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຊອລ ຮາບູ Salz Habu  40g
ຊອລ ຮາບູ Salz Habu 40g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຊອລ ລົດດັ້ງເດີມ Salz Original  40g
ຊອລ ລົດດັ້ງເດີມ Salz Original 40g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຊອລ ລົດດັ້ງເດີມ Salz Original  160g
ຊອລ ລົດດັ້ງເດີມ Salz Original 160g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
ຊອລ ເຟຣຊ  Salz Fresh All Formulation 160g
ຊອລ ເຟຣຊ Salz Fresh All Formulation 160g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭15,000
ເບິ່ງ View
ຊອລ ຮາບູ Salz Habu 160g
ຊອລ ຮາບູ Salz Habu 160g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
ຄອລເກດ ສູດສົດຊື່ນເຢັນຊ່າ Colgate Fresh Cool Mint  40g
ຄອລເກດ ສູດສົດຊື່ນເຢັນຊ່າ Colgate Fresh Cool Mint 40g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຄອລເກດ ລົດຍອດນິຍົມ Colgate Topical Toothpaste  40g
ຄອລເກດ ລົດຍອດນິຍົມ Colgate Topical Toothpaste 40g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭5,000
ເບິ່ງ View
ຄອລເກດ ສູດເຢັນສົດຊື່ນ Colgate Refreshing cool 150g
ຄອລເກດ ສູດເຢັນສົດຊື່ນ Colgate Refreshing cool 150g
ລາຄາປະກະຕິ Regular price ₭14,000
ເບິ່ງ View
Back to the top