ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ Contact us

ເວລາສົ່ງສິນຄ້າ

ວັນຈັນ - ວັນອາທິດ (10 ໂມງເຊົ້າ -  8 ໂມງແລງ )

ພວກເຮົາສົ່ງໃນເຂດ 4 ຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຂອບເຂດ: ສີໄຄ, ດົງໂດກ, ຈີນາຍໂມ້, ດອນກອຍ  ດົງຈອງ).

20.000 Kip ຕໍ່ການສົ່ງສິນຄ້າໜຶ່ງຄັ້ງ

 

DELIVERY HOURS

Monday -Sunday (10 am - 8 pm)  

We deliver to Sikhai, Dong Dok, Jinaimo, Don Koi and Dongchong area.

 20.000 Kip per Delivery.

Corporate offices
Nongbouathong Tay Village, Nonbouathong Street No 002, Unit 01
Sikotthabong District, ​Vientiane Capital

Lao P.D.R.


Landline: 
​00856 - 21 256 356
Mobile/Whatsapp:
00856 - 20 5663 6535
00856 - 20 5402 0000
Email: info@shopping-d.online

​Facebook: 
facebook.com/laoonlinesupermarket/
Messenger:
https://www.messenger.com/t/laoonlinesupermarket
Back to the top