ບໍລິການສົ່ງທາງຍົນ - Air Cargo Service

ພວກເຮົາສົ່ງໄປ: 

ຫຼວງພະບາງ, ຫ້ວຍຊາຍ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ປາກເຊ

We deliver to:
Luangprabang (LPQ) ** Houesay (HOE) ** Oudomxay (ODY) ** Luangnamtha (LXG) ** Phongsaly (PCQ) ** Houaphan (NEU) ** Xiengkhouang (XKH) and Pakse (PKZ) 

Departure & Arrival

ແກັດໂຟມ-Styrofoam Box

ການສົ່ງເຄື່ອງໄປຕ່າງແຂວງນັ້ນ ຖ້າເປັນປະເພດອາຫານທະເລສົດ, ຊີ້ນນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຫລື ອາຫານແຊ່ແຂງຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມເຢັນ ແມ່ນພວກເຮົາຈະຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍແກັດໂຟມພ້ອມດ້ວຍນ້ຳກ້ອນ ເພື່ອຮັດສາຄວາມເຢັນຂອງອາຫານ, ລາຄາແກັດໂຟມແມ່ນ 70,000 ກີບ (ຕາມຂະໜາດໃນຮູບ). ຖ້າເປັນປະເພດເຄື່ອງແຫ້ງ ຫລືເຄື່ອງກະປອ໊ງ ແມ່ນພວກເຮົາມີແກັດເຈ້ຍໃສ່ໃຫ້ (ແກັດເຈ້ຍຟຼີ). ຖ້າຫາກລູກຄ້າສົ່ງແກັດໂຟມກັບມາໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະເມື່ອລູກຄ້າສັ່ງອີກຈະບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າແກັດໂຟມອີກ.

ເງື່ອນໄຂ

ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສັ່ງຊື້ແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳຢືນຢັນ ແລະໃບບິນຄ່າສິນຄ້າຜ່ານທາງອີເມວ ແລ້ວຈະໄດ້ຮັບໃບບິນທີສອງສຳລັບຄ່າຂົນສົ່ງໄປລວມໃສ່ຄ່າສິນຄ້າ (ຫລືຈະເຮັດລວມເປັນບິນດຽວເລີຍຂຶ້ນຕາມປະເພດສິນຄ້າ). ຫລັງຈາກລູກຄ້າຈ່າຍເງິນ ຫລືໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີແລ້ວ ພວກເຮົາຈະໄປສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ທ່ານທີ່ສະໜາມບິນທັນທີ.

ກະລຸນາເອົາເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານໃຫ້ພວກເຮົາໄວ້ ພວກເຮົາຈະລາຍງານທ່ານຕະຫລອດການຂົນສົ່ງ ຜ່ານການໂທ ຫລືວອ໊ດແອບ.

 

All deliveries to Provinces listed above will be packed in this Styrofoam box with ice. Price per box including the ice cubes to keep the goods cooled cost 70,000 Kip. We will use the Styrofoam box only for goods that needs cooling like frozen import meat or other goods. For other products we will use normal paper carton boxes which will provided by Shopping-D (FREE of charge). The Styrofoam box is calculated as deposite.  For your next order just send the box back to us and you do not have to make another deposite for it.

Terms & Conditions

After you have placed your order online, you will received an order confirmation and an invoice via email. You will receive a 2nd invoice for the cargo fee with the total amount including your order. We will send your order to the airport after you have made the bank deposite.

We keep you updated regarding your delivery via phone or Whatsapp. Please make sure to provide us your phone number.

Back to the top